×

ANUNȚ

Primăria comunei Ivancea prelungește concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef al serviciilor publice de alimentare cu apă și de șef al serviciilor publice de salubrizare şi înverzire a localităţilor din cadrul Primăriei comunei Ivancea.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vizate pot depune dosarul de participare, până la data de 14.09.2023, ora 11:00, la sediul Primăriei comunei Ivancea, s. Ivancea, r. Orhei sau pe e-mail: primariaivancea@mail.ru

Informații suplimentare găsiți pe pagina web a primăriei, ivancea.md sau la tel. 023543238, 023543236