×

Articole

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu  privire  la  mecanismul de  consultare publică cu  societatea civilă în procesul decisional, Primăria  comunei Ivancea inițiază, începînd  cu  data  de 10.02.2020  consultarea publică  a […]

21 februarie 2020

CONCURS DE GRANTURI MICI

Scopul concursului De a încuraja bisericile locale ca să se implice în ajutorarea persoanelor nevoiașe din comunitate. Suma maxima solicitată 15 000 lei Cine poate aplica la concurs? Toate bisericile creştine din Republica Moldova, atât liderii cât şi membrii obişnuiţi. Conţinutul dosarulului de înscriere Formularul […]

18 februarie 2020

Granturi mici pentru elaborarea proiectelor ….

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) pe lângă Comisia Electorală Centrală (CEC) lansează cea de-a doua ediție a concursului de granturi mici pentru elaborarea unor proiecte de cercetare individuale în domeniul electoral. Programul este destinat tinerilor/-elor cercetători/-oare, preocupați/-te de subiecte precum democrația, alegerile, dreptul […]

18 februarie 2020

Granturi pentru monitorizarea respectării drepturilor

Departamentul Justiție și Drepturile Omului (DJDO) al Fundației Soros-Moldova (FSM) din resurse financiare oferite de Uniunea Europeană lansează un concurs privind acordarea granturilor pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute și aflate în custodia poliției. Obiectiv general. Susținerea proiectelor și iniţiativelor care au drept scop monitorizarea respectării […]

17 februarie 2020

Contact

Lasă un mesaj