×

Anunț de convocare a Consiliului comunal Ivancea în şedinţă ordinară

25 ianuarie 2024

În conformitate cu art. 16 (1, 3, 5, 6), art. 32 (1, 2, 2¹) al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436/2006, se convoacă consiliul local Ivancea în şedinţă ordinară, pentru data de 30 ianuarie 2024, ora 14:00, în incinta primăriei comunei Ivancea, […]

Anunț de convocare a Consiliului comunal Ivancea în şedinţă ordinară

6 decembrie 2023

În conformitate cu art. 16 (1, 3, 5, 6), art. 32 (1, 2, 2¹) al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436/2006, se convoacă consiliul local Ivancea în şedinţă ordinară, pentru data de 08 decembrie 2023, ora 13:00, cu următoarea ordine de zi: […]

ANUNȚ

8 septembrie 2023

Primăria comunei Ivancea prelungește concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante de șef al serviciilor publice de alimentare cu apă și de șef al serviciilor publice de salubrizare şi înverzire a localităţilor din cadrul Primăriei comunei Ivancea. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vizate pot depune dosarul de participare, […]

A N U N Ț !

23 august 2023

Primăria comunei Ivancea anunţă concurs, începând cu data de 22.08.2023, pentru ocuparea funcţiei vacante de șef al serviciilor publice de salubrizare şi înverzire a localităţiilor din cadrul Primăriei comunei Ivancea. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vizate pot depune dosarul de participare, până la data de 08.09.2023, […]

A N U N Ț !

22 august 2023

Primăria comunei Ivancea anunţă concurs, începând cu data de 22.08.2023, pentru ocuparea funcţiei vacante de șef al serviciilor publice de alimentare cu apă din cadrul Primăriei comunei Ivancea. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei vizate pot depune dosarul de participare, până la data de 08.09.2023, ora 11:00, […]

Anunț!

20 iulie 2023

Primăria comunei Ivancea anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal (pentru protecția drepturilor copilului) 1,0 unitate. Scopul general al funcţiei: Asigurarea protecţiei sociale a copiilor aflați în situație de risc, precum şi accesul acestora la serviciile sociale de calitate.. Sarcinile de bază: […]

ANUNȚ!

4 mai 2023

Primăria comunei Ivancea anunţă prelungirea termenului de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituției de Educație Timpurie Grădinița-creșă «Ghiocel», satul Furceni, raionul Orhei. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director pot depune dosarul de participare, până la data de 15.05.2023, ora 11:00, […]

ANUNȚ!

29 martie 2023

Primăria comunei Ivancea anunţă concurs, începând cu data de 30.03.2023, pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Instituției de Educație Timpurie Grădinița-creșă «Ghiocel», satul Furceni, raionul Orhei. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director pot depune dosarul de participare, până la data de 03.05.2023, ora 11:00, […]