×

Comisii de specialitate

Comisia de specialitate în problemele economico-financiare, comerţ:

 • Grecu Ina  – pe lista PP «ȘOR», preşedinte
 • Şchiliniuc Serghei – pe lista PDM, secretar
 • Railean Natalia – pe lista      PP «ȘOR»
 • Rotari Nicolae– pe lista PP «ȘOR»,
 • Dolghieru Liliana       – pe lista PSRM

Comisia de specialitate în problemele agrare, de urbanizm, amenajarea teritoriului și resursele funciare:

 • Procopciuc Sergiu –  pe lista PP «ȘOR», preşedinte
 • Macari Irina –  pe lista PP «ȘOR», secretar
 • Verbițchi Alexandru –  pe lista PP «ȘOR»,
 • Gaşper Oleg – pe lista BE ACUM,
 • Marahovschi Victor –  pe lista PSRM.

Comisia de specialitate în problemele sociale (învățămînt, cultura, sănătate, turism, sport, culte):

 • Railean Natalia – pe lista      PP «ȘOR», preşedinte
 • Revuțcaia Angela– pe lista PP «ȘOR», secretar
 • Grecu Ina  – pe lista PP «ȘOR»,
 • Sorocean Elena– pe lista PDM,
 • Gorbei Dumitru–  pe lista PSRM.

Comisia de specialitate în problemele administraţiei publice şi drept:

 • Verbițchi Alexandru –  pe lista      PP «ȘOR», preşedinte
 • Procop Chiril –  pe lista       PP «ȘOR», secretar
 • Guțu Grigore –  pe lista       PP «ȘOR»,
 • Şchiliniuc Serghei – pe lista PDM,
 • Marahovschi Victor –  pe lista PSRM.