×

Comisii de specialitate

Comisia de specialitate în problemele economico-financiare, comerţ și atragerea investițiilor:
Căpățină Elena – pe lista PP «Renaștere»,
Adașan Artur – pe lista PAS,
Cebotari Victoria – pe lista PAS, – Secretar
Reaboi Serghei – pe lista PCRM, – Președinte
Gașper Oleg – pe lista PDCM,
Comisia de specialitate în problemele agrare, de urbanism, amenajarea teritoriului și resursele funciare:
Rotari Serghei – pe lista PP «Renaștere»,
Cazacu Sergiu – pe lista PAS, – Președinte
Arteni Artiom – pe lista PAS,
Răileanu Iurie – pe lista PSRM, – Secretar
Gașper Gheorghe – pe lista PAS,
Comisia de specialitate în problemele sociale (învățămînt, cultura, sănătate, turism, sport, culte):
Ardașan Iurie – pe lista pe lista PP «Renaștere»,
Pascari Victor – pe lista PSRM,
Cebotari Victoria – pe lista PAS,
Comisia de specialitate în problemele administraţiei publice şi drept:
Adașan Artur – pe lista PAS, – Președinte
Gașper Gheorghe – pe lista PAS,
Tcaciuc Cristina – pe lista pe lista PP «Renaștere». – Secretar