×

Istoria localității

         Ivancea este un sat populat, în mare parte, de ucraineni, aşezat în zona centrală a Moldovei, îmbrăcat în covoare de păduri, podgorii şi livezi.   Numărul total al populaţiei satului Ivancea la 01.01.2016 era de 2196 locuitori. Satul Ivancea a fost menționat documentar pentru prima dată în anul 1501. Primii oameni s-au stabilit aici cu traiul circa 3.500 de ani î. Hr. În această zonă au fost întemeiate trei așezări umane. Pe vetrele lor arheologii au găsit resturi de case arse, obiecte tipice pentru epoca eneoliticului, mileniile IV-III î. Hr. În timpul domniei lui Ieremia Movilă (1595 – 1606) satul Ivancea era în proprietatea vornicului Nicoară Donici. La 1716, un descendent al familiei Donici, Darie Donici se afla în litigiu cu Grigoraş Stolnicul pentru moșia Ivancea. Serdarul de Orhei Darie Donici este şi ctitorul bisericii din Ivancea, construită în 1789. În 1797 Manolache Donici se judeca cu răzeşii din Peresecina pentru părți din moșia Ivancea, câștigând procesul. Între anii 1812 şi 1844 proprietarul moșiei este Iancu Russo, tatăl scriitorului Alecu Russo. În 1817 satul avea 65 de gospodării, pe apa Ivancei lucrau 3 mori. În anul 1852 un negustor armean, Carabet Arachelian Balioz a cumpărat în Ivancea circa 300 desetine de pământ şi a început construcţia unei vile. Lucrările de construcţie au fost finisate doar peste 21 de ani  –  în a.1873.   În acelaşi an C. Balioz a decedat şi a fost înmormântat la cimitirul polon la Chişinău. Mormintele urmaşilor săi se află la cimitirul din Ivancea.

 

La 4 Km  de Ivancea se deschide o privelişte naturală uimitoare cu cocostârci, cu lacuri şi păduri. Aici  a fost statornicit un sat de răzăşi, ce poartă numele de Brăneşti.

Satul Brăneşti a fost menţionat pentru prima dată la 10 februarie 1429. La acea dată domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun dăruia soției sale Marena mănăstirea Căpriana cu mai multe sate, printre care și Brănești. În preajma satului Brănești în anii 1958-1959 arheologii Gh.Fiodorov și P. Bîrnea au descoperit o așezare medievală timpurie din secolele VI-VII, VIII-IX, X-XI, XII-XIII și secolul XIV. Satul este amplasat în lunca pârâului Moța (se poate vedea aici un fenomen rar – pârâul într-un loc dispare sub pământ în gol carstic, ca apoi să se verse în Răut). De jur împrejur este înconjurat de Codri (păduri): Mare, Budăi, Sărături, Rădi și Corn (aceste denumiri ale pădurilor sunt moștenite de la localnicii care și-au trăit zilele pe aceste meleaguri).

În Brănești pe strada centrală , poate fi văzut un impresionant peisaj al arhitecturii populare, cu căsuțe țărănești, împodobite cu flori de piatră, coloane ornamentate cu motive locale, hornuri.

Numărul total al populaţiei satului Brăneşti la 01.01.2016 îl constituia 2102 persoane, majoritatea sunt moldoveni.

 

    Furceni este un sat moldovenesc de răzeşi, aşezat în zona centrală a Moldovei. Aceste locuri te cuceresc printr-o faună  şi o floră fermecătoare.          Un tablou uimitor, o adevărată gură de rai apare în faţa ochilor când te adânceşti în defileul nu prea accesibil al Drăghinici – unul din afluenţii Răutului. Cascade, izvoare cu apă cristalină şi aer ozonat – nimic nu lipseşte.

La nord-est de Furceni, pe un cap de deal împădurit de pe malul stîng al Răutului este amplasată aşezarea fortificată (cetățuia) Furceni-Selitra, datând din secolele IV-III î.Hr. O parte din cetăţile şi cetăţuile getice erau locuite permanent, iar altă parte erau folosite pentru refugiu în caz de pericol pentru locuitorii satelor (seliştilor) din jur. Cetăţile aveau diferite forme şi dimensiuni, dar toate erau dotate cu fortificaţii ce constau din şanţuri adânci şi valuri de pământ, fie pe tot perimetrul cetăţii, fie doar parţial. La Furceni arheologii au descoperit o așezare medievală timpurie din secolele VIII-IX. Tot aici a fost identificată o așezare de tipul Sîntana de Mureș-Cerniahahov, secolele III-IV și o așezare medievală târzie din secolele XV-XVI.

Prima menţiune scrisă despre satul Furceni a fost semnată la 2 iulie 1502 de domnul ţării Moldovei, Ştefan cel Mare.

Numărul total al populaţiei satului Furceni la 01.01.2016 constituia 1208 persoane.