×

Consultare publică: Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2020

19 februarie 2021

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 19.02.2021,   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării  bugetului comunei Ivancea în […]

Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021

9 februarie 2021

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 09.02.2021   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la  modificarea bugetului local pentru anul 2021 Scopul proiectului este ajustarea bugetului local pentru necesitățile la zi  a […]

Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unui teren proprietate publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea

11 ianuarie 2021

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 11.01. 2021  consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unui teren proprietate publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea Scopul proiectului este […]

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 25.11.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului local Ivancea “Cu privire la aprobarea bugetului consiliului local Ivancea pentru anul 2021”.

25 noiembrie 2020

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este elaborarea bugetului local Ivancea conform prevederilor legale, în baza clasificației bugetare și a metodologiei bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor. Prevederile de bază ale proiectului sunt în lectura a doua: proiectul deciziei bugetare anuale se examinează și se […]

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

17 noiembrie 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu  privire  la  mecanismul de  consultare publică cu  societatea civilă în procesul decisional, Primăria  comunei Ivancea inițiază, începînd  cu  data  de 11.11.2020  consultarea publică  a proiectelor […]

Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 15.11.2020 consultarea publică

15 noiembrie 2020

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 15.11.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a consiliului local Ivancea “Cu privire la iniţierea procedurii  de delimitare a  terenului  proprietate publică”. Recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului […]

Cu privire la activitatea serviciilor publice de gospodărie comunală (de alimentare cu apă, de salubrizare și înverzire a localităților)

11 noiembrie 2020

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 11.11.2020   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la activitatea serviciilor publice de gospodărie  comunală (de alimentare cu apă, de salubrizare și înverzire a localităților) Scopul […]

Cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2020

11 noiembrie 2020

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 10. 11. 2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la  modificarea bugetului local pe anul 2020  Scopul proiectului este ajustarea bugetului local pentru necesitățile […]