×

Anunț!

Joi, 23 iulie 2020 la orele 10:00,  în incinta  primăriei comunei Ivancea, se va desfășura ședința ordinară a Consiliului comunal Ivancea cu următoarea ordine de zi:
 1. Cu privire la aprobarea planul strategic de dezvoltare sicio-econimică a comunei Ivancea, pentru anii 2021-2026
  Raportor – L. Dolghieru, viceprimar
 2. Cu privire la selectarea străzilor pentru reparație în anul 2020 în cadrul «Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor».
  Raportor – B. Ochişor, primar
 3. Cu privire la delimitarea în mod selectiv a terenurilor proprietate  publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea (staţia de epurare)
  Raportor – D. Covali, specialist principal
 4. Cu privire la aderarea la Convenția Primarilor privind clima și energia
  Raportor – B. Ochişor, primar
 5. Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2020
  Raportor – N. Cehovscaia, contabil-şef
 6. Cu privire acceptarea dării în locațiune a activelor neutilizate de administrația publică locală a comunei Ivancea
  Raportor – B. Ochişor, primar
 7. Cu priverela  împuternicirea executării atribuţiilor secretarului consiliului local
  Raportor – B. Ochişor, primar