×

Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2020

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 07.07.2020   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la  modificarea bugetului local pentru anul 2020

Scopul proiectului este legat de finanțarea proiectului „Reparația capitală a sălii sportive în instituția publică Gimnaziul Ivancea”.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în contextul aplicării Primăriei comunei Ivancea la programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, în temeiul  art.10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018,  art. 14 al.2, lit.n al Legii R. Moldova privind Administraţia publică locală nr.  436 –XVI din 28. 12. 2006, art.26, al.1 lit. a); art.28 alin.2, lit. a) al Legii R. Moldova privind finanţele publice, nr. 397 din 16 octombrie 2003

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data 22.07.2020  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

Proiectul de decizie cu privire la  modificarea bugetului local pentru anul 2020 este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.