×

Decizie cu privire la aderarea la Convenția Primarilor privind clima și energia

Autoritatea executivă a Administrației Publice Locale Ivancea inițiază începând cu data de 19.06.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la aderarea la Convenția Primarilor privind clima și energia

.

În temeiul art. 10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19. 07. 2018, art. 14, alin. 2, lit. j), al Legii nr. 436/ 2006 privind administraţia publică locală, se va aproba aderarea Primăriei comunei Ivancea la Convenția Primarilor privind clima și energia.

Proiectul este elaborat în scopul consolidării capacității de adaptare la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice și asigurării accesului cetățenilor la energie sigură, durabilă și la prețuri accesibile.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data 04.07.2020  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

Proiectul de decizie cu privire la aprobarea Planului strategic de dezvoltare socio-economică a comunei Ivancea, pentru anii 2020-2025 este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: