×

Cu privire la selectarea străzilor pentru reparație în anul 2020 în cadrul Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor

Cu privire la selectarea străzilor pentru reparație în anul 2020 în cadrul Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 17.06.2020   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la selectarea străzilor pentru reparație în anul 2020 în cadrul Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor

Scopul proiectului este aprobarea străzilor selectate pentru reparație în anul 2020 în cadrul Programului de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor

În temeiul prevederilor art. 18, 23 (2) lit.g), 41-50 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative;  art. 101, art. 14 alin.2 lit. (f) al Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală; art.4, alin.1 lit. d) al Legii nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă; art. 2 alin. 3 subpunct. 3, lit. c), art.5 alin.3 al Legii drumurilor nr.509/1995; Hotărârea Guvernului nr. 314 din 20 mai 2020 cu privire la  aprobarea Programului de reparație a drumurilor publice naționale și a Programului de reparație periodică/ întreținere a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor, se propune selectarea străzilor pentru reparație.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data 02.07.2020  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

Proiectul de decizie privind aprobarea Regulamentului cu privire la constatarea, examinarea şi arhivarea cauzelor contravenţionale este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: