×

ANUNȚ

Miercuri, 20 mai 2020 la orele 10:00,  în incinta  primăriei comunei Ivancea, se va desfășura ședința ordinară a Consiliului comunal Ivancea cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la activitatea instituțiilor de învățămînt din teritoriul subordonat

Raportori: Conducătorii  instituțiilor

 1. Cu privire la activitatea Consiliului pentru protecția drepturilor copilului

Raportor – L. Dolghieru, viceprimar

 1. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului local adoptate în trimestrul I al anului 2020

Raportor – L. Dolghieru, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor

și taxelor locale din cadrul primăriei comunei Ivancea

Raportor – G. Apolonic, specialist principal

 1. Despre aprobarea regulamentului cu privire la constatarea, examinarea şi arhivarea cauzelor contravenţionale

Raportor – L. Dolghieru, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea planul strategic de dezvoltare sicio-econimică a comunei Ivancea, pentru anii 2020-2025

Raportor – L. Dolghieru, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar pentru pășune și fînețe pe anul 2020

Raportor – T. Cucu, specialist

 1. Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2020

Raportor – B. Ochişor, primar

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace băneşti constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2019

Raportor – B. Ochişor, primar.

 1. Cu privire la corelarea bugetului local pentru anul 2020

Raportor – B. Ochişor, primar

 1. Cu privire la casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe

Raportor – N. Cehovscaia, contabil-şef

 1. Cu privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă în comuna Ivancea

Raportor – L. Dolghieru, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare.

Raportor – L. Dolghieru, viceprimar

 1. Cu privire la iniţierea procedurii de delimitare a terenurilor  proprietate publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea

Raportor – B. Ochişor, primar

 1. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privat

Raportor – D. Covali, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului comunal Ivancea pentru trimestrul III al anului 2020

Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local

 

Primăria comunei Ivancea