×

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei comunei Ivancea

Autoritatea executivă Adminiatraţiei publice locală Ivancea inițiază, începând cu data de 20. 03. 2020 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei comunei Ivancea”.

Scopul proiectului este aprobarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei comunei Ivancea.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este în conformitate cu titlu VI din Codul fiscal, Aprobat prin Legea nr. 1163-XIII.

Prevederile de bază ale proiectului sînt titlul VI  din Codul Fiscal nr. 1056-XV din 16.06.2000, art. 14 din Legea privind administrați publică locală nr 436-XVI din  28.12.2006.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până la data de 27.03.2020  pe adresa electronică: primăariaivancea@mail.ru, sau la numărul 023543238.

Decizia „cu privire la aprobarea Regulamentului privind serviciul de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul Primăriei comunei Ivancea ’’ și nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială www.ivancea.md.

Documente ataşate: