×

CONCURS DE GRANTURI MICI

Scopul concursului

De a încuraja bisericile locale ca să se implice în ajutorarea persoanelor nevoiașe din comunitate.

Suma maxima solicitată

15 000 lei

Cine poate aplica la concurs?

Toate bisericile creştine din Republica Moldova, atât liderii cât şi membrii obişnuiţi.

Conţinutul dosarulului de înscriere

Formularul de aplicare.

CV-ul managerului proiectului.

Procedura de prezentare a ideilor de proiect

Dosarele de aplicare la concurs se expediază pe adresa Bulevardul Dacia 10, MD 2043, Chișinău sau la adresa de e-mailimplicatesitu@yfcmoldova.com și pot fi scrise în limba română sau rusă completat la calculator sau scris de mână. Formularul dat îl puteți găsi aici.

Criteriile de selectare a câștigătorilor

  • Impactul social al proiectului în viețile persoanelor din păturile social-vulnerabile, din comunitate, cum ar fi: copii, bătrâni, bolnavi și altele.
  • Originalitatea şi caracterul inovator al proiectului.
  • Gradul de mobilizare a bisericii în implementarea ideii.
  • Posibilitatea bisericii sau grupului de iniţiativă de a continua proiectul cu resurse proprii, după expirarea termenului de finanţare.
  • Existenţa altor surse de finanţare.

Data limită de aplicare

15 Martie 2020

Perioada de implementare a proiectelor Mai – Noiembrie  2020.

Pentru mai multe informații sau ajutor în îndeplinirea formularului puteți suna la:

A.O. Tinerii Pentru Cristos Moldova, tel. 022 536648

Persoana de contact: Mihaela Onofrei

Adresa de e-mailimplicatesitu@yfcmoldova.com