×

Articole

Anunț! Convocarea Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. art. 16 (2, 3, 5, 6), art. 32 (1, 2, 2¹)  al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28 decembrie anul 2006,  primarul comunei Ivancea se convoacă Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară  pe data de 9 decembrie 2021, la ora 9-00 cu următoarea ordinea de zi: Cu privire […]

3 decembrie 2021

Consultare publică: Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 26. 11. 2021, consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021. Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a […]

26 noiembrie 2021

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice din subordine”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu  privire  la  mecanismul de  consultare publică cu  societatea civilă în procesul decisional, Primăria  comunei Ivancea inițiază, începînd  cu  data  de 20.11.2021  consultarea publică  a proiectului […]

20 noiembrie 2021

Consultarea publică a proiectului de Decizie “Cu privire la aprobarea bugetului consiliului local Ivancea pentru anul 2022”.

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 20.11.2021 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului local Ivancea “Cu privire la aprobarea bugetului consiliului local Ivancea pentru anul 2022”. Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este […]

20 noiembrie 2021

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectelor de decizie

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu  privire  la  mecanismul de  consultare publică cu  societatea civilă în procesul decisional, Primăria  comunei Ivancea inițiază, începînd  cu  data  de 15.11.2021  consultarea publică  a proiectelor […]

15 noiembrie 2021

Inițierea procedurii de elaborare a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea bugetului local Ivancea pentru anul 2022”

Primăria comunei Ivancea anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului local Ivancea “Cu privire la aprobarea bugetului local Ivancea pentru anul 2022”. Prin proiectul dat, care este publicat pe site-ul primăriei comunei Ivancea: www.ivancea.md se propune: aprobarea în a doua lectură a bugetului local Ivancea […]

15 noiembrie 2021

Contact

Lasă un mesaj