×

Articole

Anunț

Primăria comunei Ivancea prelungeşte termenul de depunere a actelor pentru participarea la concurs pentru  ocuparea funcţiei vacante de contabil – şef  pîna la 05.10.2021, inclisiv.        Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Primăriei comunei Ivancea, r. Orhei şi pagina web  http://ivancea.md/.  Contacte: telefon:(0235) 43236, (0235) 43238                               […]

15 septembrie 2021

Anunț Convocarea Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. art. 16 (2, 3, 5, 6), art. 32 (1, 2, 2¹)  al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28 decembrie anul 2006,  primarul comunei Ivancea se convoacă Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară  pe data de 11 august 2021, la ora 10 cu următoarea ordinea de zi:  Cu privire […]

6 august 2021

Consultare publică: Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 26. 07. 2021,   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea Cu privire la  modificarea bugetului local pentru anul 2021. Scopul proiectului este suplimentarea compartimentul venituri și cheltuieli în suma […]

26 iulie 2021

Consultare publică: Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2020

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 26. 07. 2021,   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării  bugetului comunei […]

26 iulie 2021

Anunț! Convocarea Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. art. 16 (2, 3, 5, 6), art. 32 (1, 2, 2¹)  al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28 decembrie anul 2006,  primarul comunei Ivancea DISPUNE, Se convoacă Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară  pe data de 03 iunie 2021, la ora 10-00 cu următoarea ordinea de […]

26 mai 2021

Consultare publică: Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea mijloacelor Fondului de Rezervă al Consiliului local Ivancea

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 10. 05. 2021,   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea mijloacelor Fondului de Rezervă al Consiliului local Ivancea. Scopul proiectului este […]

10 mai 2021

Contact

Lasă un mesaj