Primăria Comunei Ivancea http://ivancea.md Ședința extraordinară (de constituire) nr. 6 din 12.11.2019 http://ivancea.md/ro/topost/507 1. Cu privire la Hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul centru) privind validarea mandatelor consilierilor în consiliul comunal Ivancea 2. Cu privire la inițierea constituirii fracțiunilor, alianțelor, blocurilor 3. Cu privire la inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate Wed, 13 Nov 2019 16:42:37 +0200 Ședința extraordinară nr. 5 din 11.10.2019 http://ivancea.md/ro/topost/506 Cu privire lo modificarea bugetului local pe anul 2019 Wed, 13 Nov 2019 16:39:10 +0200 Ședința extraordinară nr. 4 din 27.09.2019 http://ivancea.md/ro/topost/505 1. Cu privire la corelarea bugetului local pe anul 2019 2. Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar pentru pășune și fînețe pe anul 2019 3. Cu privire la acordarea indemnizației unice aleșilor locali la expirarea mandatului  Wed, 13 Nov 2019 13:51:47 +0200 Ședința ordinară nr. 3 din 30.08.2019 http://ivancea.md/ro/topost/504 1. Cu privire la pregătirea instituțiilor bugetare pentru sezonul rece 2019-2020 2. Cu privire la audierea raportului semianual pentru anul 2019 privind executarea bugetului local lvancea 3. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și salubrizare 4. Cu privire lu stabilirea penalității pentru reținerea plăților curente pentru Serviciile de alimentare cu apă și salubrizare 5. Cu privire la modificarea deciziei nr 2/3 din 08.06.2019 6. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 7. Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Consiliului electoral de circumscripție comunală lvancea 8. Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Birourilor electorale ale secțiilor de votare 9. Despre aprobarea programului de activitate a Consiliului comunal lvancea pe trimestrul al IV anului 2019 10. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului local adoptate în trimestrul I și II al anului 2019 Thu, 01 Aug 2019 07:51:33 +0300 ANUNȚ http://ivancea.md/ro/topost/503 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și salubrizare” Scopul proiectului este stabilirea tarifelor concrete pentru serviciile aferente serviciilor publice de alimentare cu apă din satul Ivancea și de salubrizare din comuna Ivancea. Prevederile de bază ale proiectului sînt art. 14 alin. (2) lit. q) al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 4 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 435-XVI privind descentralizarea administrative din  28.12.2006, al art. 8 alin. (1), lit. c) al Legii 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și canalizare, art. 14 alin (5) al Legii nr. 1402 al serviciilor publice de gospodărie comunală din 24.10.2002   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate  pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru      sau la nr. de telefon 023543238. Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului comunei  pentru anul 2019, anexele  și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială ivancea.md. sau la sediul Primariei comunei Ivancea. Documente atașate: Proiectul Deciziei Thu, 01 Aug 2019 07:51:24 +0300 ANUNȚ http://ivancea.md/ro/topost/502 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la audierea raportului semianual pentru  anul 2019 privind executarea bugetului local Ivancea” Scopul proiectului este evaluarea executării bugetului pentru SEMESTRIL  I al anului 2019 la  venituri și cheltuieli. Prevederile de bază ale proiectului sînt art 14, al. 2. lit n3) al Legii privind administraţia publică locală nr 436-XVI   din 28.12. 2006,  art.31 alin.1); art.32 lit. f)  al Legii privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003,   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate  pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru      sau la nr. de telefon 023543238. Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului comunei  pentru anul 2019, anexele  și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială ivancea.md. sau la sediul Primariei comunei Ivancea. Documente atașate: Proiectul Deciziei; Anexa venituri Anexa cheltuieli Thu, 01 Aug 2019 07:51:15 +0300 Ședința ordinară nr. 2 din 18.06.2019 http://ivancea.md/ro/topost/498 1. Cu privire la organizarea prestării serviciilor publice de gospodărie comunală 2. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2019 3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2018 4. Cu privire la numirea în funcție pe o perioadă determinată 5. Despre aprobarea programului de activitate a Consiliului comunal Ivancea pe trimestrul III al anului 2019 6. Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului pomicol 7. Cu privire la constituirea comisiei de licitație Wed, 17 Jul 2019 16:45:01 +0300 INAUGURAREA SEZONULUI SPORTIV 2019 http://ivancea.md/ro/topost/495 La 09 iunie 2019, ora 9:00, pe terenul sportiv din satul Brănești, va avea loc inaugurarea sezonului sportiv 2019.     Competiţiile se vor desfăşura la următoarele probe sportive: Fotbal; Alergări – 60m (fete) ,100 m (băieţi); Ridicarea greutăţilor, tragerea la bara fixă; Trânta: -iepure (vârsta participanților de la 12-14   ani);  -cocoş (vârsta participanților de la 15-17 ani);          -cârlan (vârsta participanților  de la 17-19 ani);  -berbec (vârsta participanților de la 18 ani);          Rugăm participanții să dețină un act de identitate care le va confirma vârsta și domiciliul.                                                                                                                     PRIMĂRIA COMUNEI IVANCEA Thu, 06 Jun 2019 13:19:23 +0300 De Ziua Internațională a Familiei http://ivancea.md/ro/topost/494        Cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei, 15 mai, vă adresăm cele mai sincere felicitări şi urări de bine. Să aveţi familii împlinite cu copii şi părinţi sănătoşi, realizări frumoase, pace, linişte sufletească tuturor. Fie, ca Bunul Dumnezeu să vă învrednicească cu dragoste şi înţelepciune şi să vă dăruiască un cer senin cu bucurii nemărginite şi mari împliniri.                                                                                                                                                                                                                                                                                        ... Wed, 15 May 2019 10:32:24 +0300 Ședința Ordinară nr. 1 din 23.04.2019 http://ivancea.md/ro/topost/492 1. Cu privire la aprobarea exercițiului bugetar pe anul 2018 2. Cu privire la rezultatele activității economico-financiare pe anul 2018 a Î.M. „Servicii comunale Ivancea” 3. Cu privire la asigurarea cu apă potabilă 4. Cu privire la amenajarea, salubrizarea și înverzirea teritoriului comunei Ivancea 5. Cu privire la măsurile culturale organizate în anul precedent și obiectivele pentru anul curent al angajaților din domeniul culturii din comuna Ivancea 6. Cu privire la aprobarea structurii, efectivului-limită și a statelor de personal ale aparatului comunei Ivancea și subdiviziunilor subordonate consiliului local Ivancea pe anul 2019 7. Cu privire la aprobarea organigramei primăriei comunei Ivancea 8. Cu privire la atribuirea treptei, clasei și coeficientului de salarizare 9. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din primăria comunei Ivancea și instituțiile bugetare subordonate 10. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2018 11. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului local adoptate în anul 2018 12. Cu privire la împădurirea terenului în cadrul proiectului Conservarea fertilității solurilor din Parcul Național Orhei 13. Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului pomicol 14. Cu privire la declararea terenului... Fri, 03 May 2019 11:40:02 +0300 ANUNȚ http://ivancea.md/ro/topost/491 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază  consultarea publică a proiectelor de decizie: 1. Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2018 Prevederile de bază ale proiectului sînt art. 14 al.2, lit.n al Legii R. Moldova privind Administraţia publică locală nr.  436 –XVI din 28. 12. 2006, în baza art. 26 al Legii R. Moldova privind finanţele publice, nr. 397 din 16 octombrie 2003. 2. Cu privire la  modificarea bugetului pe anul 2019 Prevederile de bază ale proiectului sînt art. 14 al.2, lit.n al Legii R. Moldova privind Administraţia publică locală nr.  436 –XVI din 28. 12. 2006, în baza art. 26 al Legii R. Moldova privind finanţele publice, nr. 397 din 16 octombrie 2003. 3. Cu privire la asigurarea cu apă potabilă Prevederile de bază ale proiectului sînt art. 4 alin. (1) lit. l), art. 5 alin. (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; art. 14 alin. (2) lit. b), c), h), i), j) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art. 3 alin. (2), art.8 alin. (1) lit. j), alin. (2), art.11 ale Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303... Mon, 22 Apr 2019 13:21:37 +0300 CONVOCAREA CONSILIULUI COMUNAL IVANCEA http://ivancea.md/ro/topost/490 La 23 aprilie 2019, ora 10:00, în sala de ședințe a Primăriei comunei Ivancea va avea loc ședința ordinară a  Consiliului comunal Ivancea. Dispoziția de convocare, precum și ordinea de zi le  puteți consulta aici. Tue, 16 Apr 2019 13:49:06 +0300 ANUNT http://ivancea.md/ro/topost/489 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază  consultarea publică a proiectelor de decizie: „Cu privire la modificarea  deciziei nr 7/15 din 11. 12. 2018”; „Cu privire la asigurarea cu apă potabilă”   Prevederile de bază ale proiectului cu privire la modificarea  deciziei nr 7/15 din 11. 12. 2018 sînt art. 14, alin. 2, lit. y2) al Legii privind Administraţia publică locală  nr 436 –XVI din 28. 12. 2006, art. 3, 6, alin. 2 ale Legii  privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi nr. 140  din  14.06.2013, art. 62-64 ale Legii cu privire la actele normative nr. 100  din  22.12.2017.  Prevederile de bază ale proiectului cu privire la asigurarea cu apă potabilă sînt art. 4 alin. (1) lit. l), art. 5 alin. (2) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435-XVI din 28.12.2006; art. 14 alin. (2) lit. b), c), h), i), j) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006; art. 3 alin. (2), art.8 alin. (1) lit. j), alin. (2), art.11 ale Legii privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 303 din 13.12.2013 Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate  pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru      sau la nr. de... Tue, 09 Apr 2019 15:56:59 +0300 ANUNȚ http://ivancea.md/ro/topost/488 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la scoaterea terenului public la licitaţie pentru arendă”. Prevederile de bază ale proiectului sînt art.4 alin.(1) lit.g) din Legea R.Moldova nr.435-XVI din 28.12.2006 „Privind descentralizarea administrativă”, art.14 alin.(2) lit.d), art. 77, alin. 2, 3 din Legea nr. 436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală”, Codului Funciar, aprobat prin Legea nr. 828-XII din 25.12.1991, Legii nr.1308-XIII din 25.07.1997 „Privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului” (cu modificările ulterioare), în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.136 din10.02.2009 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere” Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru      sau la nr. de telefon 023543238. Proiectul deciziei și anexele   sînt disponibile pe pagina web oficială ivancea.md. sau la sediul Primariei comunei Ivancea. Documente atașate: Proiectul Deciziei Raport de evaluare Tue, 02 Apr 2019 07:58:06 +0300 ANUNȚ http://ivancea.md/ro/topost/487 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la declararea terenului proprietate publică din domeniul privat”. Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă ca urmare a Demersului depus de cet. Huchium Anatolie, membrua întovărășirii pomicole Codru, privind transmiterea în proprietate privată a terenului  cu destinaţia lot pomicol. Prevederile de bază ale proiectului sînt art. 3, alin 2, art. 14, al. 2, lit. b), art. 74, alin. 4, art. 76, alin. 1 ale Legii R Moldova privind Administraţia publică locală nr.436–XVI din 28. 12.2006, art. 5, 28 ale Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25. 02. 1998, art. 9, alin. 1, 2, 3, lit. a) ale Legii privind administrarea şi deetatizarea propriităţii publice nr.121 din 04. 05. 2007, art. 320, art. 321 din Codul Civil, art. 4, lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28. 12. 2006.   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate  pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru      sau la nr. de telefon 023543238. Proiectul deciziei și anexele   sînt disponibile pe pagina web oficială ivancea.md. sau la sediul Primariei comunei Ivancea. Documente atașate: Decizia cu privire la declararea terenului proprietate publică din domeniul privat Fri, 22 Mar 2019 16:18:44 +0200 ANUNȚ http://ivancea.md/ro/topost/486 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanţă personalului din primaria comunei Ivancea și instituțiile bugetare subordonate” Scopul proiectului este de a aproba Regulamentul cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanţă personalului din  primaria  comunei Ivancea și instituțiile bugetare subordonate, conform anexei Prevederile de bază ale proiectului sînt art. 14 alin. (1) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, în scopul asigurării activităţilor ce ţin de implimentarea Legii 270 din 23. 11. 2018 privind sistemul de salarizarea în sectorul bugetar   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate  pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru      sau la nr. de telefon 023543238. Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului comunei  pentru anul 2019, anexele  și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială ivancea.md. sau la sediul Primariei comunei Ivancea. Documente atașate: Proiectul Deciziei „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanţă personalului din primaria comunei Ivancea și instituțiile bugetare subordonate” Mon, 18 Mar 2019 16:53:46 +0200 ANUNȚ http://ivancea.md/ro/topost/484 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază începînd cu data de 18.03.2019 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2018” Scopul proiectului este evaluarea executării bugetului pentru anul 2018 la  venituri și cheltuieli. Prevederile de bază ale proiectului sînt art. 14, alin.2, lit. n3) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, Legea  nr 847-XV din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi  Legea privind finanţele publice locale nr. 397-XV din 16 octombrie 2003,   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate  pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru      sau la nr. de telefon 023543238. Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului comunei  pentru anul 2019, anexele  și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială ivancea.md. sau la sediul Primariei comunei Ivancea. Documente atașate: Proiectul Deciziei Cu privire la aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2018 Nota informativă Mon, 18 Mar 2019 08:34:23 +0200 http://ivancea.md/ro/topost/483 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază începînd cu data de 02.01.2019 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță funcționarilor publici în cadrul primăriei comunei lvancea”.     Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 17.01.2019 pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru      sau la nr. de telefon 023543238. Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului comunei  pentru anul 2019, anexele  și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială ivancea.md. sau la sediul Primariei comunei Ivancea. Documente atașate: Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță funcționarilor publici în cadrul primăriei comunei lvancea Wed, 02 Jan 2019 10:57:56 +0200 Ședința ordinară nr. 7 din 11.12.2018 http://ivancea.md/ro/topost/482 1. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar pentru anul 2019 2. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019  3.Cu privire la activitatea grădinițelor de copii în comuna lvancea pentru anul 2019 4.Cu privire la aprobarea bugetului comunei Ivancea pentru anul 2019 în prima lectura 5. Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2018 6. Cu privire la aprobarea dării de seamă funciară 7. Cu privire Ia stabilirea indemnizației de ales local pentru anul 2019 8. Ca privire la identificarea sectoarelor de drum din comuna Ivancea pentru reparația capitală  9. Cu privire Ia declarurea terenului proprietate publică din domeniul privat  10. Cu privire la declararea terenului proprietate publică din domeniul Privat 11. Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni de interes comunitar 12. Cu privire la desemnarea evaluatorului performanțelor profesionale 13. Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Birourilor electorale ale secțiilor de votare 14. Despre aprobarea programului de activitate a Consiliului comunal lvancea pe anul 2019 și trimestrul I al anului 2019 15. Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2019 Mon, 17 Dec 2018 13:02:09 +0200 ANUNȚ http://ivancea.md/ro/topost/480 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la declararea terenului proprietate publică din domeniul privat”. Necesitateaelaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă ca urmare a Demersului depus de cet. Covalenco Tamara, membră a întovărășirii pomicole Vital-Plus, privind transmiterea în proprietate privată a terenului  cu destinaţia lot pomicol, cod cadastral 6440110.124. Prevederile de bază ale proiectului sînt art. 3, alin 2, art. 14, al. 2, lit. b), art. 74, alin. 4, art. 76, alin. 1 ale Legii R Moldova privind Administraţia publică locală nr.436–XVI din 28. 12.2006, art. 5, 28 ale Legii cadastrului bunurilor imobile nr. 1543 din 25. 02. 1998, art. 9, alin. 1, 2, 3, lit. a) ale Legii privind administrarea şi deetatizarea propriităţii publice nr.121 din 04. 05. 2007, art. 320, art. 321 din Codul Civil, art. 4, lit. g) din Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 din 28. 12. 2006.   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 07.12.2018 pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru      sau la nr. de telefon 023543238. Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului comunei  pentru anul 2019, anexele  și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială ivancea.md. sau la... Fri, 30 Nov 2018 15:45:47 +0200 ANUNȚ http://ivancea.md/ro/topost/479 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază  consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la privire la stabilirea cotelor   impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2019”. Scopul proiectului este  stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2019. Prevederile de bază ale proiectului sînt  titlul VI din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163-XIII din 24.04.1997, Legea pentru punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056-XV din 16 iunie 2000, cu modificările și completările ulterioare, art.14, alin 1, lit. a) al  Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014,  Legea privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003,  Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr. 419-XVI din 22.12.2006.   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 07.12.2018 pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru      sau la nr. de telefon 023543238. Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului comunei  pentru anul 2019, anexele  și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială ivancea.md. sau la sediul Primariei comunei Ivancea. Documente atașate: Decizia cu privire la privire la stabilirea cotelor   impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru... Wed, 28 Nov 2018 16:09:21 +0200 ANUNȚ http://ivancea.md/ro/topost/478 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază începînd cu data de 23.11.2018 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru  anul 2019.”. Scopul proiectului este  aprobarea și punerea în aplicareba taxelor locale pentru anul 2019. Prevederile de bază ale proiectului sînt  Titlul VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal, art. 14, al. 2, lit. a) al  Legii privind Administraţia publică locală  nr 436 –XVI din 28.12.2006, Legea privind finanțele publice nr.397-XV din 16.10.2003, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscal nr. 181 din 25.07.2014, Legea nr. 235-XVI din 20.06.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160  din  22.07.2011, Legea cu privire la publicitate nr. 1227-XIII  din  27.06.97, Legea cu privire la comerţul interior nr.231 din 23.09.2010, Hotărîrea Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931  din  08.12.2011, Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, Hotărîrea Guvernului nr. 643  din  27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei.   Recomandările pe marginea proiectului... Fri, 23 Nov 2018 16:56:08 +0200 ANUNȚ http://ivancea.md/ro/topost/477 Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea inițiază începînd cu data de 22.11.2018 consultarea publică a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului comunei  pentru anul 2019”. Scopul proiectului este examinarea bugetului comunei Ivancea pentru anul 2019 în prima lectură și aprobarea acestuia în lectura a doua. Prevederile de bază ale proiectului sînt art. 14, alin.2, lit.n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală,  Legea nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale.   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 06.12.2018 pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru      sau la nr. de telefon 023543238. Proiectul deciziei cu privire la aprobarea bugetului comunei  pentru anul 2019, anexele  și nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială ivancea.md. sau la sediul Primariei comunei Ivancea. Documente atașate: Decizie cu privire la aprobarea bugetului comunei Ivancea  pentru anul 2019  în prima lectura Decizie „Cu privire la aprobarea bugetului comunei  pentru anul 2019”. Anexe Nota informativă   Thu, 22 Nov 2018 16:04:36 +0200 ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONSULTĂRII PUBLICE A PROIECTELOR DE DECIZIE http://ivancea.md/ro/topost/476   Administrația Publică Locală Ivancea inițiază, începînd cu data de 16 noiembrie 2018, consultarea publică a proiectelor de decizie.    Proiectele de decizie, notele informative și alte materiale care au stat la baza elaborări proiectelor de decizie sunt disponibile pe pagina web oficială ivancea.md, la compartimentul ”Transparența”, secțiunea ”Consultări publice ”, „PROIECTE DE DECIZII PROPUSE SPRE CONSULTARE CU PUBLICUL ȘI MATERIALELE AFERENTE”.     Recomandările pe marginea proiectelor de decizie, supuse consultărilor publice, pot fi expediate pînă pe data de 30 noiembrie 2018, pe adresa Primăria comunei Ivancea, s. Ivancea sau pe e-mailul: primariaivancea@mail.ru. Fri, 16 Nov 2018 11:06:51 +0200 O INIMĂ BUNĂ A ÎNCETAT SĂ MAI BATĂ http://ivancea.md/ro/topost/475       Am aflat cu mare tristețe că a plecat dintre noi, fulgerător şi prematur, dl Vladimir Cociorvă, primarul comunei Brăviceni. Dispariţia sa lasă un mare gol în familie şi în întreaga comunitate pe care a păstorit-o cu respect şi cu priceperea unui bun gospodar.       Întregul colectiv al Primăriei comunei Ivancea, în frunte cu primarul, Oleg Gașper adresează sincere condoleanţe familiei greu încercate. Fie ca Bunul Dumnezeu să le dăruiască mângâiere și putere sufletească. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Fri, 02 Nov 2018 15:04:22 +0200 Ședința ordinară nr. 6 din 26.09.2018 http://ivancea.md/ro/topost/474 1. Cu privire la pregătirea instituțiilor bugetare de sezonul rece 2018-2019 2. Cu privire la modificarea bugetului pe anul 2018 3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2017 4. Cu privire la înfrățirea cu localități din străinătate 5. Cu privire la rezultatele verificării situației economico-financiare a Î.M. „Servicii comunale Ivancea” pentru perioada anilor 2015-2017 6. Cu privire la activitatea Î.M. „Servicii comunale Ivancea” 7. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului comunal Ivancea în instanța de judecată 8. Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului pomicol 9. Cu privire la vînzarea-cumpărarea lotului pomicol 10. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare 11. Despre aprobarea programului de activitate a consiliului comunal Ivancea pe trimestrul IV al anului 2018 Fri, 12 Oct 2018 16:19:14 +0300 DOUĂ COMUNE ÎNFRĂȚITE http://ivancea.md/ro/topost/472     Un eveniment emoționant și frumos a avut loc duminică, 9 septembrie, la distanța de 280 de km de comuna noastră - a fost semnat Acordul de înfrățire și cooperare între Comuna Ivești, Județul Galați din România și comuna Ivancea. O delegație de 20 de persoane, în frunte cu primarul comunei Ivancea, dl Oleg Gașper au fost primiți, cu o ospitalitate deosebită, de către cetățenii comunei Ivești și primarul acesteia, dl Cornel Hamza. Înfrățirea celor două localități s-a petrecut în cadrul Festivalului Vinului la Ivești. Tue, 11 Sep 2018 07:54:44 +0300 Lucrări de reparație a drumului local din comuna Ivancea http://ivancea.md/ro/topost/471 Lucrări de reparație a drumului local din comuna Ivancea. Thu, 26 Jul 2018 11:00:00 +0300 Reparaţia interior a căminului cultural s. Brăneşti http://ivancea.md/ro/topost/470 Reparaţia interior a căminului cultural s. Brăneşti Mon, 16 Jul 2018 11:00:00 +0300 Anunţă concurs pentru ocuparea temporar vacante funcţiei publice Specialist (în problemele perceperei fiscală) http://ivancea.md/ro/topost/469 Primăria comunei Ivancea anunţă concurs pentru ocuparea temporar vacante funcţiei publice Specialist (în problemele perceperei fiscală) Scopul general al funcţiei: Acumularea impozitelor şi taxelor locale în bugetul local. Sarcinile de bază: - Activează în baza Legii nr. 436-XVI din 28. 12. 2006 privind administraţia publice locală; - Asigurarea evidenţei integrale şi conformă a contribuabililor, asigură evidenţa obligaţiilor fiscale, inclusiv şi a restanţelor; - Asigurarea serviciului cu documentele necesare pentru ţinerea evidenţei obligaţiilor fiscale, cu blanchete ale dărilor de seamă fiscale, cu avize de plată şi chitanţe de recepţie a plăţilor fiscale, precum şi alte documente necesare la acumularea impozitelor şi taxelor locale; - Popularizarea legislaţiei fiscale contribuabililor, refiretor la impozitele şi taxele în vigore, modul şi termenul lor de achitare; - Coordonarea acthivităţii cu inspectoratul fiscal de stat. - Transferarea la buget a sumelor încasate ca impozite, taxe, majorări de intirzieri amenzi în termenii stabiliţi de legislaţie - Eexercită atribuţiile stabilite de primar şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare. Condiţiile de participare la concurs: Condiţii de bază – deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova; posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu; neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; lipsa antecedentelor... Wed, 04 Jul 2018 09:24:05 +0300 Ambulanța va ajunge mai rapid la locuitorii din comuna Ivancea http://ivancea.md/ro/topost/468      O viață  mai sigură îi așteaptă pe locuitorii comunei Ivancea. Astăzi la Brănești a fost inaugurat un nou și modern punct de asistență medicală urgentă, edificat de Instituția medico-sanitară publică CENTRUL NAȚIONAL de ASISTENȚĂ MEDICALĂ URGENTĂ PRESPITALICEASCĂ de pe lângă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Construcția unui astfel de edificiu pe teritoriul comunei noastre va spori operativitatea și accesibilitatea populației la serviciile Asistenței Medicale Urgente. Sat, 23 Jun 2018 15:08:20 +0300 ZIUA FUNCȚIONARULUI PUBLIC http://ivancea.md/ro/topost/467 Stimați Funcționari Publici ai comunei Ivancea,  Vă aducem cele mai alese felicitări și urări de bine cu prilejul Zilei Funcționarului Public, consemnată la 23 iunie a fiecărui an. Vă dorim realizări frumoase în nobila Dumneavoastră activitate, perseverență, sănătate, prosperitate și noi performanțe în tot ceea ce faceți pentru binele societății!  Sat, 23 Jun 2018 10:33:23 +0300 Ravagiile ploii torențiale http://ivancea.md/ro/topost/466       Ploaia torențială din seara trecută a făcut ravagii în comuna Ivancea. Cel mai mult au avut de suferit locuitorii satului Brănești.  Șuvoiul puternic de apă a spălat  materialele utilizate la reparația drumurilor, lăsându-le impracticabile pe acestea. Oamenii, peste noapte, s-au trezit cu  grădinile pline de pietriș. Acumulări de pământ și pietre au fost depuse de torent și pe traseul național nr. 23. Sat, 23 Jun 2018 09:35:07 +0300 Ședința ordenară nr.3 din 30.05.2018 http://ivancea.md/ro/topost/465 Cu privire la activitatea instituțiilor de învățămînt din teritoriul subordonat. Privind activitatea consiliului local pentru protecția drepturilor copilului și a asistenților sociali. Cu privire la înființarea Căminului de Cultură din s. Brănești. Cu privire la activitateaÎ.M. «Servicii comunale Ivancea» în primul trimestru anului 2018. Cu privire la  modificarea bugetului pe anul 2018. Cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2017. Cu privire la  declararea domeniului conctructiei. Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar pentru pășune și fînețe pe anul 2018. Cu privire la amplasarea stupinelor în pastoral. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare pentru anul 2018. Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului comunal Ivancea  în instanţa de judecată. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr.  6/11 din 04 noiembrie 2015. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului local adoptate în trimestrul I al anului 2018. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectului privat. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional. Despre aprobarea programului de activitate a Consiliului comunal Ivancea pe trimestrul  III anului 2018.  Wed, 13 Jun 2018 11:48:04 +0300 HRAMUL SATULUI IVANCEA http://ivancea.md/ro/topost/464 Primăria comunei Ivancea invită toți cetățenii și oaspeții satului Ivancea să petrecem împreună sărbătoarea „Hramului localității” care va avea loc duminică, 27 mai 2018. În program:  8:00 -  Serviciul Divin, oficiat la Biserica „Sfînta Treime” din sat; 12:00 – Distracții pentru copii în zona de agrement instalată în centrul satului; 18:00 -  Hora satului (partea I); 20:00 – Mesajul de felicitare a Primarului comunei Ivancea și a oaspeților de onoare; 20:30 – Felicitări pentru omagiații din acest an;     21:00 Hora satului (partea a II), surprize muzicale din partea mai multor interpreți autohtoni;   Vă așteptăm cu drag!                                                        Organizator: Primăria comunei Ivancea                                                                          Thu, 24 May 2018 16:10:07 +0300 Ședința ordinară a consiliului comunal Ivancea http://ivancea.md/ro/topost/463 Miercuri, 30 mai 2018, la ora 14:00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului comunal Ivancea cu următoarea ordine de zi: Cu privire la activitatea instituțiilor de învățămînt și preșcolare din teritoriul subordonat Privind activitatea Consiliului pentru protecția drepturilor copilului și a asistenților sociali Cu privire la înfiinţarea Căminului de Cultură din s. Brăneşti Cu privire la activitatea a Î.M. „Servicii comunale Ivancea”. Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2018 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace băneşti constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea  în anul 2017 Cu privire la  declararea domeniului consructiei Cu privire la scoaterea terenului public  la licitaţie pentru arendă (ferma) Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar pentru pășune și fînețe pe anul 2018. Cu privire la atribuirii terenului pentru amplasarea stupinelor Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreţinerea  copiilor în instituţiile preşcolare Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului comunal Ivancea  în instanţa de judecată Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr 6/11 din 04.11. 2015 Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului local Cu privire vînzarea-cumpărarea terenului aferent construcţiei privată Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de consultare publică... Thu, 24 May 2018 15:43:19 +0300 DESCHIDEREA SEZONULUI SPORTIV ÎN COMUNA IVANCEA http://ivancea.md/ro/topost/462      Toți amatorii de sport din cele trei localități ale comunei Ivancea s-au adunat duminică, 20 mai 2018 în s. Furceni pentru a participa la un amplu și mult așteptat eveniment cultural-sportiv - Ziua Sportului, care an de an inaugurează noul sezon sportiv de vară.       Evenimentul a fost organizat de Administrația Publică Locală Ivancea, cu sprijinul profesorilor de educație fizică și a tinerilor activi din localități. Mon, 21 May 2018 10:38:25 +0300 PRELUNGIREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE DIRECTORI http://ivancea.md/ro/topost/461 PRIMĂRIA COMUNEI IVANCEA prelungește termenul de depunere a actelor pentru participarea la  concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de Directori ai Grădinițelor de copii din satele Ivancea, Brănești și Furceni pînă la 21.05.2018. Informația privind condițiile de desfășurare a concursului o găsiți aici sau pe panoul informațional, la sediul Primăriei comunei Ivancea, r. Orhei. Contacte : telefon:(0235) 4323 6, (023 5) 43238  e-mail : primariaivancea@mail.ru Sat, 21 Apr 2018 08:17:54 +0300 POSTURI VACANTE http://ivancea.md/ro/topost/445 Grădinița de copii din satul Ivancea, r. Orhei angajează educatoare. Cerințe:  -studii pedagogice (sunt acceptate și studiile medicale); -cunoașterea limbii de stat; -deschisă,  apropiată de copii, creativă, cu spirit de echipă, calmă, perseverentă; -capacitate de a comunica cu parinții, colaborare cu personalul gradiniței; - dorinică să lucreze într-un mediu motivant. Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze la tel. 023543182 sau să apeleze la directorul interimar al grădiniței de copii, dna Tatiana Tarașvili Wed, 11 Apr 2018 10:52:46 +0300 ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI COMUNAL 23.03.2018 http://ivancea.md/ro/topost/385 ȘEDINȚA COMISIEI DE  SPECIALITATE ÎN PROBLEMELE ECONOMICE, BUGET ȘI FINANȚE. 23.03.2018 ORA 1330 ȘEDINȚA COMISIEI DE  SPECIALITATE ÎN PROBLEMELE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI DREPT. 23.03.2018 ORA 1400 ȘEDINȚA COMISIEI DE  SPECIALITATE ÎN PROBLEMELE AGRARE, DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI RESURSELE FUNCIARE. 23.03.2018 ORA 1400 ȘEDINȚA COMISIEI DE  SPECIALITATE ÎN PROBLEMELE SOCIALE (învățămînt, cultură, sănătate, turism, sport, culte). 23.03.2018 ORA 1430 Fri, 23 Mar 2018 15:01:00 +0200 ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI COMUNAL 23.03.2018 http://ivancea.md/ro/topost/459 Cu privire la convocarea Consiliului comunal Ivancea în şedinţa extraordinară               În conformitate cu art. art. 16 (2, 3, 5), 29, 32, 34  al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 - XVI din 28 decembrie anul 2006, DISPUN: I. Se convoacă Consiliul comunal în şedinţă extraordinară pe data de 23 martie 2018 cu Ordinea de zi: 1. Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr 2/5 din 13. 03. 2018 Iniţiator -  O. Gașper, primar Raportor –N. Cehovscaia, contabil-şef 2. Cu privire la aprobarea propuneri de subproiect Iniţiator -  O. Gașper, primar Raportor – O. Gașper, primar 3.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace băneşti constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea  în anul 2017 Iniţiator -  O. Gașper, primar Raportor – O. Gașper, primar 4. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă Iniţiator -  O. Gașper, primar Raportor – L. Dolghieru, viceprimar 5. Cu privire la selectarea drumului în s. Ivancea pentru reparaţia capitală din bugetul de stat. Iniţiator -  O. Gașper, primar Raportor – O. Gașper, primar   II. Secretarul Consiliului  comunei Ivancea  dna Nadejda Covali,  în termenii corespunzători vă aduce la cunoştinţa consilierilor... Fri, 23 Mar 2018 15:00:00 +0200 Ședința extraordenară nr.2 din 13.03.2018 http://ivancea.md/ro/topost/456 Cu privire la aprobarea exerciţiului bugetar pe anul 2017 Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului local adoptate în anului  2017 Cu privire la  amenajarea, salubrizarea şi înverzirea teritoriului comunei Ivancea Cu privire la măsurile culturale organizate în anul precedent și obiectivele pentru anul curent a angajaților din domeniul culturii din comună Ivancea Cu privire la modificarea şi completarea deciziei nr 2/8 din 13. 03. 2018 Cu privire la  aprobarea dării de seamă funciară Cu  privire  la  aprobarea materialelor de delimitre a terenului proprietate publică a statului Cu privire la activitateaÎ.M. «Servicii comunale Ivancea» Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă  Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă prestate de  Î.I. «N. Procop» Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Cu privire la abrogarea deciziei consiliului comunal Ivancea nr. 2/2 din 13 mai 2016 Despre aprobarea programului de activitate a Consiliului comunal Ivancea pe trimestrul  II anului 2018 Thu, 22 Mar 2018 09:19:40 +0200 Sedinta ordinară nr.1 din 05.03.2018 http://ivancea.md/ro/topost/457 Cu privire la colaborarea între A.O. “Pentru Orhei” și Autoritatea executivă a Consiliului comunal Ivancea. Thu, 22 Mar 2018 09:19:36 +0200 Mesaj de felicitare cu prilejul Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală http://ivancea.md/ro/topost/454 Stimați Consilieri ai Consiliului comunal și lucrători ai Primăriei,         Cu prilejul ”Zilei Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală” Vă adresez sincere felicitări însoțite de urări de sănătate, bucurii și succese mari în activitate.        Țin să-mi exprim întreaga gratitudine pentru înțelegere și susținere, pentru munca pe care o realizați, pentru devotamentul și profesionalismul pe care îl demonstrați în activitatea de zi cu zi. Lipsa resurselor financiare suficiente, numărul mare de probleme nu ne sperie, dimpotrivă ne motivează și mai mult pentru a atrage noi investiții întru asigurarea stabilității sociale și economice a a comunei Ivancea.        Vă doresc să vă înconjoare întotdeauna dragostea apropiaţilor, respectul, fidelitatea colegilor şi recunoştinţa oamenilor. Noi realizări în activitatea profesională, multe bucurii, fericire, putere pentru continuarea lucrului pe care-l faceţi cu dăruire,  linişte şi căldură în suflet. Oleg Gașper Primarul comunei Ivancea Thu, 01 Feb 2018 07:56:45 +0200 ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie http://ivancea.md/ro/topost/452        Primăria comunei Ivancea iniţiază, începând cu data de 18.01.2018, consultarea publică a proiectului de decizie cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului în comuna Ivancea, pentru anii 2018-2023       Scopul proiectului este de a determina direcţiile prioritare de dezvoltare a turismului, pentru a valorifica potențialul turistic și a spori vizibilitatea localităților Ivancea, Brănești și Furceni pentru turiștii din țară și din afara ei.      Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este planificarea strategică a activităţii pentru următorii 5 ani, având ca premise esenţiale diversificarea atracțiilor turistice în zonă, promovarea și valorificarea lor, pentru dezvoltarea potențialului economic al comunei.       Prevederile de bază ale proiectului sunt viziunea, misiunea, măsurile de valorificare a atracțiilor turistice locale, planul de acțiuni pentru promovarea brand-ului local.       Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului supus consultării publice, este valorificarea potențialului economic şi creşterea competitivităţii locale, pe termen mediu, întru realizarea misiunii şi sarcinilor sale, implicarea eficientă în promovarea şi implementarea politicii statului în domeniul turismului.       Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 01.02.2018, pe adresa electronică: primaria_ivancea@bk.ru, la numărul de telefon 0 235 43236 sau pe adresa: MD-3532, Primăria comunei... Wed, 17 Jan 2018 16:26:07 +0200 Ședința extraordenară nr.6 din 15.12.2017 http://ivancea.md/ro/topost/450 Cu privire la modificarea  Statutului IM „Servicii comunale Ivancea”  Cu privire la  modificarea bugetului pe anul 2017 Fri, 29 Dec 2017 09:43:29 +0200 Redeschiderea muzeului gimnaziului din satul Ivancea http://ivancea.md/ro/topost/449       Ieri, 20 decembrie, muzeul din incinta Instituției Publice gimnaziul Ivancea și-a redeschis larg ușile, pentru vizitatorii de toate vârstele, după mai mulți ani de inactivitate. Acest fapt a fost posibil datorită unui grup de  tineri cu inițiativă: Frățescu Andrei, Frățescu Valeriu, Rusu Evelina, profesorul de istorie Suvac Sergiu, care, cu susținerea AO „Tinerii creează viitorul” și a administrației gimnaziului, au reușit să implementeze un proiect, susținut de Fondul pentru Tineri Orhei, cu suportul financiar al Consiliului Raional Orhei și al Fundației Est-Europene din resursele acordate de Guvernul Suediei.        De acum înainte istoria țării și a satului natal va putea fi studiată la Ivancea pe viu, prin obiectele trecute prin timp, expuse pe rafturile noi ale muzeului. Thu, 21 Dec 2017 07:59:48 +0200 Sedinta ordinară nr.5 din 12.12.2017 http://ivancea.md/ro/topost/447 ​​1. Cu privire la activitatea bibliotecilor publice. Iniţiator – O. Gaşper, primar  Raportori –M. Verbiţchi, E. Saidacari, M. Goncear, şefii bibliotecilo 2. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar şi a impozitului imobiliar pentru anul 2018. Iniţiator – O. Gaşper, primar Raportor – Vacariuc Tatiana, specialist. 3. Cu privire la aprobarea taxelor locale din cadrul comunei. Iniţiator – O. Gaşper, primar Raportor – Vacariuc Tatiana, specialist 4. Cu privire la  schimbarea destinaţiei a unui edificiu. Iniţiator -  O. Gașper, primar Raportor – D. Covali, specialist pentru reglementarea regimului funciar 5. Cu  privire la activitatea grădiniţelor  de copii în comuna Ivancea pe anul 2018. Iniţiator -  O. Gașper, primar Raportor – N. Cehovscaia , contabil-şef 6. Cu privire aprobarea bugetului comunal pentru anul 2018 în prima lectură. Iniţiator – O. Gaşper, primar Raportor – N. Cehovscaia, contabil –şef. 7. Cu privire aprobarea bugetului comunal pentru anul 2018. Iniţiator – O. Gaşper, primar Raportor – N. Cehovscaia, contabil –şef. 8. Cu privire la activitatea  Î.M. „Servicii comunale Ivancea”       Iniţiator -  O. Gașper, primar       Raportor – Morei Dorin, administrator Î.M. „Servicii comunale Ivancea” 9. Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2017. Iniţiator -  O. Gașper, primar Raportor – N. Cehovscaia , contabil-şef 10. Cu privire la alocarea... Tue, 12 Dec 2017 10:00:00 +0200 Workshop la sediul Primăriei comunei Ivancea http://ivancea.md/ro/topost/448         Astăzi, la sediul Primăriei noastre a avut loc un atelier de lucru, care a întrunit directorii de grădinițe, lucrătorii medicali, asistenții sociali și funcționarii publici din comună. Inițiatorul discuțiilor a fost dl Vasile Guțu, medic-șef sanitar de Stat al raionului Orhei. Dumnealui a abordat problema  legată de prevenirea accidentelor și traumatismelor în rândul populației, îndeosebi a copiilor cu vârsta cuprinsă între 0-5 ani.        S-a constatat că și pe teritoriul comunei Ivancea sunt înregistrate asemenea cazuri și pentru prevenirea lor e nevoie de un efort comun al tuturor actorilor implicați în creșterea și educarea tinerei generații. În acest sens a fost elaborat un Plan local de acțiuni intersectoriale, orientat spre prevenirea traumatismelor  casnice și rutiere în rândurile copiilor. Planul urmează a fi aprobat și urmat pas cu pas, pentru a reduce la minimum astfel de cazuri. Wed, 06 Dec 2017 13:30:45 +0200 Sedinta ordinară nr.5 din 12.12.2017 http://ivancea.md/ro/topost/446 Cu privire la activitatea bibliotecilor publice Cu privire la  stabilirea cotelor impozitului funciar şi impozitului imobiliar pentru anul 2018 Cu privire la aprobarea taxelor locale în cadrul comunei Ivancea  Cu privire la  schimbarea destinaţiei unor edificii  Cu  privire la activitatea grădiniţilor de copii în comuna Ivancea pe anul 2018 Cu privire la aprobarea bugetului comunei Ivancea  pentru anul 2018  în prima lectura Cu privire la activitatea  Î.M. „Servicii comunale Ivancea” Cu privire la  modificarea bugetului pe anul 2017 Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Cu privire la aprobarea exerciţiului bugetar comunal pentru  9 luni al anului 2017 Cu privire la scutirea de plata lunară pentru întreţinerea copiilor în instituţiile preşcolare pentru anul 2018 Cu privire la atribuirea denumirii străzii Cu privire la aprobarea Regulamentului  Cu privire la  desemnarea evaluatoruluiperformanţelor profesionale Cu privire la aprobarea programului de acordare a concediilor de odihnă anuale pentru anul 2018 Despre aprobarea programului de activitatea Consiliului comunal Ivancea pe anul 2018 Cu privire la casarea creanței nerecuperabile Cu privire la aprobarea bugetuluicomunei  pentru anul 2018 Tue, 05 Dec 2017 12:41:41 +0200