(0-235) 43-2-38

datele de Contact ale primăriei

Vizitează-ne

Adresa primăriei Comunei Ivancea

Strada Orheiului Vechi

Raion Orhei

Scrieți-ne un mesaj

ro

Noutățile primăriei

Martie 2018

ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI COMUNAL 23.03.2018

ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI COMUNAL 23.03.2018

23-03-2018, 15:01

ȘEDINȚA COMISIEI DE  SPECIALITATE ÎN PROBLEMELE ECONOMICE, BUGET ȘI FINANȚE. 23.03.2018 ORA 1330 ȘEDINȚA COMISIEI DE  SPECIALITATE ÎN PROBLEMELE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI DREPT. 23.03.2018 ORA 1400 ȘEDINȚA COMISIEI DE  SPECIALITATE ÎN PROBLEMELE AGRARE, DE URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI RESURSELE FUNCIARE. 23.03.2018 ORA 1400 ȘEDINȚA COMISIEI DE  SPECIALITATE ÎN PROBLEMELE SOCIALE (învățămînt, cultură, sănătate, turism, sport, culte). 23.03.2018 ORA 1430

ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI COMUNAL 23.03.2018

ȘEDINȚA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI COMUNAL 23.03.2018

23-03-2018, 15:00

Cu privire la convocarea Consiliului comunal Ivancea în şedinţa extraordinară               În conformitate cu art. art. 16 (2, 3, 5), 29, 32, 34  al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 - XVI din 28 decembrie anul 2006, DISPUN: I. Se convoacă Consiliul comunal în şedinţă extraordinară pe data de...