×

Anunț de convocare a Consiliului comunal Ivancea în şedinţă ordinară

15 martie 2024

În conformitate cu art. 16 (1, 3, 5, 6), art. 32 (1, 2, 2¹) al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436/2006, se convoacă consiliul local Ivancea în şedinţă ordinară, pentru data de 19 martie 2024, ora 13:00, în incinta primăriei comunei Ivancea, […]

A N U N Ț !

1 martie 2024

Primăria comunei Ivancea anunţă concurs, începând cu data de 01.03.2024, pentru ocuparea funcţiilor vacante: Director al Instituției de Educație Timpurie Grădinița «Albinuța», s. Ivancea, raionul Orhei ; Director al Instituției de Educație Timpurie Grădinița de copii «Clopoțel», satul Brănești, raionul Orhei. Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de […]

Consultarea proiectului privind aprobarea Regulamentului

23 februarie 2024

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef al Casei/Căminului de Cultură și de director artistic Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 23.02.2024   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie […]

Inițierea proiectului privind aprobarea Regulamentului

23 februarie 2024

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de șef al Casei/Căminului de Cultură și de director artistic Primăria comunei Ivancea anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului comunal Ivancea cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea […]

Consultarea publică a proiectului Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

23 februarie 2024

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2023 Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 23.02.2024   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului […]

Inițierea proiectului Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

23 februarie 2024

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2023 Primăria comunei Ivancea anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului comunal Ivancea cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului […]

Consultări publice: Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentelor interne de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură din satul Furceni, a Căminului de Cultură din satul Brănești și a Căminului de Cultură din satul Ivancea

31 ianuarie 2024

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 31.01.2024   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentelor interne de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură din satul […]