×

Inițiere de proiecte: Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar pentru pășune și fînețe pe anul 2024

Primăria comunei Ivancea anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului comunal Ivancea cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar pentru pășune și fînețe pe anul 2024

Recomandările părților interesate, cu privire la elaborarea proiectului menționat, pot fi expediate, până pe 28.02.2024 în adresa Primăriei comunei Ivancea, s. Ivancea, r. Orhei MD – 3532.

Executor: specialist principal Tel.0235-43-249, email: primariaivancea@mail.ru