×

Consultări publice: Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentelor interne de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură din satul Furceni, a Căminului de Cultură din satul Brănești și a Căminului de Cultură din satul Ivancea

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 31.01.2024   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentelor interne de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură din satul Furceni, a Căminului de Cultură din satul Brănești și a Căminului de Cultură din satul Ivancea

Scopul proiectului este aprobarea în redacție nouă a regulamentelor interne de organizare şi funcţionare a instituțiilor de cultură din comună.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în temeiul art. 14 alin. (2) lit. v) al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, art. 4 şi art. 19 din Legea culturii nr. 413/1999, în vederea asigurării implimentării Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei de cultură, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 83/2023

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 28.02.2024  pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru, tel.0235-43-236

Proiectul de decizie este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: