×

Consultări publice: Cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar pentru pășune și fînețe pe anul 2024

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 31.01.2024   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la aprobarea cotelor impozitului funciar pentru pășune și fînețe pe anul 2024

Scopul proiectului este aprobarea impozitului funciar pentru pășune și fînețe pe anul 2024.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în temeiul art.14, alin.2, lit.a) al Legii Rebublicii Moldova nr. 436/2006 privind administrația publică locală, pct. 1, lit. b) al anexei nr. 1 la Legea pentru punerea în aplicare a Titlul VI al Codului Fiscal nr.1056/2000, art. 24 și 25 al Legii zootehniei nr. 412/1999, Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 667/2010 реntru арrоbаrеа Regulamentului cu privire la păşunat şi cosit, şi decizia consiliului local Ivancea nr. 10/3 din 08.12.2023 cu privire la stabilirea cotelor impozitului funciar și impozitului imobiliar pe anul 2024.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 28.02.2024  pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru, tel.0235-43-236

Proiectul de decizie este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: