×

Anunț de convocare a Consiliului comunal Ivancea în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. 16 (1, 3, 5, 6), art. 32 (1, 2, 2¹) al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436/2006, se convoacă consiliul local Ivancea în şedinţă ordinară, pentru data de 30 ianuarie 2024, ora 14:00, în incinta primăriei comunei Ivancea, cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la rapoartele de activitate a instituțiilor de educație timpurie din com. Ivancea pentru anul 2023;
Raportori – șefii instituțiilor bugetare
2. Cu privire la corelarea bugetului local pentru anul 2024
Raportor – Cornea Elena – contabil-șef
3. Cu privire la acceptarea primirii bunurilor cu titlu gratuit
Raportor – Cornea Elena – contabil-șef
4. Cu privire la iniţierea procedurii consultărilor publice privind la aprobarea cotelor impozitului funciar pentru pășune și fînețe pe anul 2024
Raportor – Vacariuc Tatiana – Specialist principal
5. Cu privire la schimbarea modului de folosință a unui tren agricol proprietate privată;
Raportor – Rotaru N. Secretar al CL
6. Cu privire la schimbarea modului de folosință a unui tren agricol proprietate privată;
Raportor – Rotaru N. Secretar al CL
7. Cu privire la schimbarea modului de folosință a unui tren agricol proprietate privată;
Raportor – Rotaru N. Secretar al CL
8. Cu privire la raportul anual privind transparenţa decizională
Raportor – Rotaru N. Secretar al CL
9. Cu privire la constituirea comisiei de licitaţie;
Raportor – Rotaru N. Secretar al CL
10. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2023;
Raportor – Dolghieru L. – viceprimar
11. Cu privire la scutirea de plată;
Raportor – Dolghieru L. – viceprimar
12. Cu privire la derularea executării deciziilor Consiliului local adoptate în anul 2023;
Raportor – Dolghieru L. – viceprimar
13. Cu privire la scoaterea terenulu public la licitaţie pentru arendă;
Raportor – V. Melnicenco, specialist
14. Cu privire la desemnarea reprezentantului consiliului local în instanțele de judecată Raportor – Rotaru N. Secretar al CL
15. Cu privire la iniţierea procedurii consultărilor publice la elaborarea proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentelor interne de organizare şi funcţionare a Casei de Cultură din satul Furceni, a Căminului de Cultură din satul Brănești și a Căminului de Cultură din satul Ivancea
Raportor – Rotaru N. Secretar al CL
16. Cu privire la activitatea serviciilor publice de gospodărie comunală
din com. Ivancea pentru anul 2023
Raportor – Rotari Nicolae – sef al Serviciilor Publice
17. Cu privire la amenajarea, salubrizarea şi înverzirea teritoriului comunei Ivancea
Raportor – Rotari Nicolae – sef al Serviciilor Publice
18. Cu privire la iniţierea procedurii consultărilor publice
Raportor – Dolghieru L. – viceprimar
19. Cu privire la desemnarea de către Consiliul comunal Ivancea a reprezentantului său în instanțele de judecată;
Raportor – Dolghieru L. – viceprimar
20. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare;
Raportor – Dolghieru L. – viceprimar