×

Consultarea proiectului „Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2023”

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 10.01.2024   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2023

Scopul proiectului este direcționarea surselor financiare necesare, pentru realizarea unui proiect.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în baza cu art.14 alin.(2), lit.n) al Legii R. Moldova privind administrația publică locală nr.436/2006, art. 26 al Legii R. Moldova privind finanțele publice nr. 397/2003

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 30.01.2024  pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru, tel.0235-43-249

Proiectul de decizie este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: