×

Consultarea proiectului privind stabilirea impozitelor pentru anul 2024

Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2024 

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 02.11.2023, consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2024 

Scopul proiectului este stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2024.

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate  cu cu titlul VI din Codul fiscal, aprobat prin Legea nr.1163/1997, Legea pentru punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr.1056/2000, cu modificările și completările ulterioare, art.14, alin 2, lit. a) al  Legii privind administrația publică locală nr. 436/2006, art. 28, alin. 2 al Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, art. 32, lit b) al Legii privind finanțele publice locale nr.397/2003, cu modificările și completările ulterioare,  Legea cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat nr. 419/2006

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 22.11.2023  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-249

Proiectul de cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitului funciar pentru anul 2024 este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: