×

Consultarea proiectului cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024

Cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024 

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 02.11.2023, consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024.

Scopul proiectului este aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024

Proiectul de decizie a fost elaborat în conformitate  cu Titlul VII ,,Taxele locale’’ din Codul fiscal, art. 14, al. 2, lit. a) al Legii privind Administraţia publică locală nr. 436/2006, Legea privind finanțele publice nr. 397/2003, Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar fiscal nr. 181/2014, Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, Legea privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător nr. 160/2011, Legea cu privire la publicitate nr. 1227/1997, Legea cu privire la comerţul interior nr. 231/2010, Hotărîrea Guvernului cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul nr. 931/12.2011, Hotărîrea Guvernului nr. 1209/2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică, Hotărârea Guvernului nr. 643/2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 22.11.2023  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-249

Proiectul de cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2024 este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: