×

Consultarea proiectelor de decizii privind aprobarea bugetului local Ivancea pentru anul 2024 în prima și a doua lectură

„Cu privire la aprobarea bugetului local Ivancea pentru anul 2024 în prima lectura”;

„Cu privire la aprobarea bugetului local Ivancea pentru anul 2024”; 

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 02.11.2023 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectelor de Decizii ale Consiliului comunal Ivancea cu privire la aprobarea bugetului local Ivancea pentru anul 2024 în prima și a doua lectură. 

Scopul proiectelor este aprobarea veniturilor, a cheltuielilor și a surselor de finanțare destinate exercitării funcțiilor care sunt în competența autorităților administrației publice locale Ivancea pentru anul 2024.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă  temeiul art. 14 (2) n), n1 al Legii nr. 436/2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 24 (1) lit. a), 47 (2) lit.b), 55 (4) ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art. 21 (2), (4) lit. b) 22 ale Legii nr. 397/2003 privind finanţele publice locale

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 22.11.2023  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-249

Proiectele de Decizii ale Consiliului comunal Ivancea cu privire la  aprobarea bugetului local Ivancea pentru anul 2024 în prima și a doua lectură sunt disponibile pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: