×

Consultarea publică a proiectului de Decizie „Cu privire la  modificarea bugetului local pentru anul 2022”

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 16. 06. 2022, consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea Cu privire la  modificarea bugetului local pentru anul 2022.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în conformitate cu  art. 14 alin. 2, lit. n) al Legii Republicii Moldova privind Administraţia publică locală nr.  436/2006, art. 28 alin. 2, lit. a) al Legii R. Moldova privind finanţele publice, nr. 397/2003,

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate  până pe data 04. 07. 2022  pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru , tel. 0235-43-236

Proiectul de decizie cu privire la  modificarea bugetului local pentru anul 2022 este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.