×

Anunț la funcţia publică vacantă specialist principal (pentru reglementarea regimului funciar)

PRIMĂRIA COMUNEI  IVANCEA

Anunţă concurs pentru ocuparea  funcţiei publice vacante specialist principal (pentru reglementarea regimului funciar)

Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului este plasată pe panoul informaţional la sediul Primăriei comunei Ivancea, r. Orhei şi http://ivancea.md/

Contacte: telefon:(0235) 43236, (0235) 43238

e-mail: primariaivancea@mail.ru

Documente atașate :