×

Anunț! Convocarea Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. art. 16 (2, 3, 5, 6), art. 32 (1, 2, 2¹)  al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28 decembrie anul 2006,  primarul comunei Ivancea se convoacă Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară  pe data de 9 decembrie 2021, la ora 9-00 cu următoarea ordinea de zi:

 1. Cu privire la activitatea primăriei în anul  2020

Raportor –   B. Ochișor, primar

 1. Cu privire la derularea executării deciziilor consiliului local Ivancea adoptate anterior

Raportor – L. Dolghieru, viceprimar

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice din subordine, statelor, structurii și efectivului de unități

Raportor – L. Dolghieru, viceprimar

 1. Cu privire la darea deseamă funciară pentru anul 2021

Raportor – D. Covali, specialist principal

 1. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru anul 2022.

Raportor – Vacariuc Tatiana, specialist principal

 1. Cu privire la aprobarea şi punerea  în aplicare a taxelor locale pentru anul 2022                                                                                                                                                  Raportori – Vacariuc Tatiana, specialist principal
 2. ­Cu privire la  aprobarea contingentului instituţiilor preşcolare pentru elaborarea bugetului pe anul 2022

Raportor – L. Dolghieru, viceprimar

 1. Cu privire aprobarea bugetului comunal pentru anul 2022 în prima lectură.

Raportor – O. Encova, contabil-șef

 1. Cu privire la  modificarea bugetului local pe anul 2021

Raportor – B. Ochișor, primar

 1. Cu privire la acordarea ajutorului material din fondul de rezervă al comunei Ivancea

Raportor – L. Dolghieru, viceprimar

 1.  Cu privire la modificarea  deciziei nr 2/8 din 17. 03. 2014 (ferma)

Raportor – D. Covali, specialist principal

 1. Cu privire la corectarea erorilor comise în cadrul  înregistrării primare masive

Raportor – D. Covali, specialist principal

 1. Cu privire la declararea terenului proprietate publică din domeniul privat

Raportor – D. Covali, specialist principal

 1. Cu privire aprobarea bugetului comunal pentru anul 2022

Raportor – O. Encova, contabil-șef

 1. Cu privire la  desemnarea evaluatorului performanţelor profesionale

Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local

 1. Cu privire la aprobarea programului de acordare a concediilor de odihnă  pentru anul 2022

Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local

 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului comunal Ivancea pentru  anul 2022.

 Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local