×

Consultare publică: Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 26. 11. 2021, consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în conformitate cu art. 14 alin. 2, lit. n) al Legii Republicii Moldova privind Administraţia publică locală nr. 436/2006, art. 28 alin. 2, lit. a) al Legii R. Moldova privind finanţele publice, nr. 397/2003,

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 13. 12. 2021 pe adresa electronică: primariaivancea@mail.ru , tel. 0235-43-236

Proiectul de decizie cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021 este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: