×

Anunț privind organizarea consultării publice a proiectul de decizie „Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice din subordine”

În conformitate cu prevederile Legii nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional, Hotărîrii Guvernului nr. 967 din 09.08.2016 cu  privire  la  mecanismul de  consultare publică cu  societatea civilă în procesul decisional, Primăria  comunei Ivancea inițiază, începînd  cu  data  de 20.11.2021  consultarea publică  a proiectului  de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare  şi funcţionare a bibliotecilor publice din subordine.

Proiectul  de  decizii  sunt  elaborate  în  conformitate  cu Legea  nr. 436-XVI privind  adminsitrația publică locală și legislația în vigoare.

Scopul proiectelor  este de a aduce la cunoştinţa părţilor interesate propunea autorităţii publice vis-a vis de proiectele de decizii cît şi modificările în legislaţie.

Recomandărle pe  marginea proiectelor de  decizie supuse consultării  publice  pot  fi  expediate pănă  la  data de 06.12. 2021 pe  suport de  hîrtie în  adresa dnei Covali Nadejda, secretar al consiliului local, în  format  electronic pe  adresa electronică: primariaivancea@mail. ru  sau la numerele  de telefoane 0 (235) 43238, 43236

Proiectul de decizie și  notă informativă (după caz, studii analitice, acte de  analiză a  impactului de reglementare, alte  materiale care au  stat la baza elaborări  proiectelor de decizii etc.) sînt disponibile pe pagina WEB http://ivancea.md/   și pe panoul informativ din  sediul primăriei Ivancea.

Consultările publice vor avea loc la data de 06. 12. 2021, orele 13-00 , sala de ședințe din  incinta Primăriei Ivancea.

Solicităm implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor și recomandărilor la  proiectele  de decizii supuse  consultării  publice.

Documentele atașate: