×

Inițierea procedurii de elaborare a proiectului de decizie “Cu privire la aprobarea bugetului local Ivancea pentru anul 2022”

Primăria comunei Ivancea anunță inițierea procedurii de elaborare a proiectului Deciziei Consiliului local Ivancea “Cu privire la aprobarea bugetului local Ivancea pentru anul 2022”.

Prin proiectul dat, care este publicat pe site-ul primăriei comunei Ivancea: www.ivancea.md se propune:

  • aprobarea în a doua lectură a bugetului local Ivancea pentru anul 2022.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este elaborarea bugetului local Ivancea conform prevederilor legale, în baza clasificației bugetare și a metodologiei bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 30.11.2021 pe adresa electronică:  e-mail primariaivancea@mail.ru

la nr. de telefon 0235 43 249