×

Anunț! Convocarea Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. art. 16 (2, 3, 5, 6), art. 32 (1, 2, 2¹)  al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28 decembrie anul 2006,  primarul comunei Ivancea DISPUNE, Se convoacă Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară  pe data de 03 iunie 2021, la ora 10-00 cu următoarea ordinea de zi:

 1. Privind  lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare efectuate la primăria comunei Ivancea, raionul Orhei
  Raportor – L. Dolghieru, viceprimar
 1. Cu privire la raportul anual privind transparenţa decizională
  Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local
 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea mijloacelor Fondului de Rezervă al Consiliului local Ivancea
  Raportor – L. Dolghieru, viceprimar
 1. Cu privire la aprobarea listelor cu denumirea  arterelor  de circulație  actualizate/corectate
  Raportor – L. Dolghieru, viceprimar
 1. Cu privire la modificarea bugetului pentru anul 2021
  Raportor – L. Dolghieru, viceprimar
 1. Cu privire la demolarea construcției
  Raportor – L. Dolghieru, viceprimar
 1. Cu privire la modificarea categoriei de destinație și a modului de folosință a terenului
  Raportor – D. Covali, specialist principal
 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din Fondului de Rezervă al Consiliului local Ivancea
  Raportor – L. Dolghieru, viceprimar
 1. Cu privire la propunerea candidaturilor membrilor Birourilor electorale ale secțiilor de votare
  Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local
 1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului comunal Ivancea pentru trimestrul III al anului 2021
  Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local