×

Consultare publică: Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea mijloacelor Fondului de Rezervă al Consiliului local Ivancea

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 10. 05. 2021,   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea mijloacelor Fondului de Rezervă al Consiliului local Ivancea.

Scopul proiectului este aprobarea Regulamentului privind constituirea mijloacelor Fondului de Rezervă al Consiliului local Ivancea

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în conformitate cu art.18, 20, 41 al Legii nr.100/2017 „Cu privire la actele normative”, art. 14 (2) lit.n1)  din  Legea privind administraţia publică locală nr. 436/2006, art.19(2) din Legea nr. 397/2003 „Privind finanțele publice locale”; art.37(2) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014; art. 8-13, 15 ale Legii privind transparența în procesul decizional nr.239 din 13.11.2008,  Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului-tip privind constituirea fondurilor de rezervă ale autorităților administrației publice locale și utilizarea mijloacelor acestora nr.1427 din 22.12.2004.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 24. 05.2021  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

Proiectul de decizie Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea mijloacelor Fondului de Rezervă al Consiliului local Ivancea  este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documentele atașate: