×

Privind lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare efectuate la primăria comunei Ivancea, raionul Orhei

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 08.04.2021,   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea privind  lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare efectuate la primăria comunei Ivancea, raionul Orhei

Scopul proiectului este lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare efectuate la primăria comunei Ivancea, raionul Orhei.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în conformitate   cu art. 14, al 2, lit. z) al Legii R. Moldova privind Administraţia publică locală nr. 436/2006, Prescripția Inspecției Financiare din subordinea Ministerului Finanțelor nr. 25-07-12/299 din 05 martie 2021

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 23.04.2021  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

Proiectul de decizie privind  lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare efectuate la primăria comunei Ivancea, raionul Orhei este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: