×

Cu privire la modificarea actului de inventariere nr. 1 a clădirilor proprietate a UAT Ivancea conform situaţiei la 01. 01. 2004, aprobat prin decizie consiliului local Ivancea nr. 6. 8 din 14. 12. 2004

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 05.04.2021 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului local Ivancea ” Cu privire la   modificarea actului de inventariere nr. 1a clădirilor proprietate a UAT Ivancea conform situaţiei la 01. 01. 2004, aprobat prin decizie consiliului local Ivancea  nr. 6. 8 din 14. 12. 2004

Scopul proiectului este  aprobarea de către Consiliul local Ivancea  modificarii și completarii anexei nr.1 la Decizia nr. 6.8 din 01.01.2004 ,,Cu privire la aprobarea actului de inventariere a clădirilor ˮ.

Condițiile ce au impus elaborarea proiectului: Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, art. 14, alin. 2 (b)   al Legii R Moldova  privind Administraţia publică locală  nr.  436/2006, art. 41-50 al Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional.      

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 26.04.2021 pe adresa electronică:  primariaivancea@mail.ru

Proiectul de decizie Cu privire la   modificarea actului de inventariere nr.1a clădirilor proprietate a UAT Ivancea conform situaţiei la 01. 01. 2004, aprobat prin decizie consiliului local Ivancea  nr. 6. 8 din 14. 12. 2004 este disponibil pe pagina web oficială www.ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate