×

Consultare publică: Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării bugetului comunei Ivancea în anul 2020

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 19.02.2021,   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la  alocarea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării  bugetului comunei Ivancea în anul 2020

Scopul proiectului este distribuirea mijloacelor financiare din contul soldului de mijloace bănești constituit în urma executării  bugetului comunei Ivancea în anul 2020.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă conformitate cu  art. 10, 118-126 din  Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, art.14  alin.2,  lit. n) al Legii Republicii Moldova privind Administraţia publică locală nr. 436/2006, art.26 al Legii Republicii Moldova privind finanţele publice, nr. 397/2003

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 05.03.2021  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

Proiectul de decizie cu privire la  modificarea bugetului local pntru anul 2021 este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: