×

Cu privire la modificarea bugetului local pentru anul 2021

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 09.02.2021   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la  modificarea bugetului local pentru anul 2021

Scopul proiectului este ajustarea bugetului local pentru necesitățile la zi  a comunei Ivancea.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în  contextul suplimemtării bugetului local pentru realizarea proiectelor „Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Ivancea”, lucrări de eficientizare energetică la gimnaziul din s. Furceni „Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public cu lungimea de 9.0km din s. Branesti, com.Ivancea, r.Orhei”, în conformitate conformitate cu art. 14 alin.2, lit. n) al Legii Republicii Moldova privind Administraţia Publică Locală nr.  436/2006, art. 28 alin.2, lit. a) al Legii R. Moldova privind finanţele publice, nr. 397/2003, Contractul nr.6/6280 din 16.12.2020 încheiat între Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Primăria comunei Ivancea, Acordul adițional nr. 6/M din 25.11.2020 la Contractul de Grant nr. 78 din 10.10.2014, încheiat între Agenția pentru Eficiență Energetică și Primăria comunei Ivancea, scrisoarea din partea Președintelui raionului Orhei, cu numărul de ieșire 02/1-8-17 din 22 ianuarie 2021

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 09.02.2021  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

Proiectul de decizie cu privire la  modificarea bugetului local pntru anul 2021 este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate:

Proiectul Deciziei