×

Anunț! Convocarea Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. art. 16 (2, 3, 5, 6), art. 32 (1, 2, 2¹)  al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28 decembrie anul 2006,  primarul comunei Ivancea DISPUNE, Se convoacă Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară  pe data de 25 ianuarie 2021, la ora 14-00 cu următoarea ordinea de zi:

  1. Cu privire la darea deseamă funciară pentru anul 2020

Raportor – D. Covali, specialist principal

  1. Cu privire la depunerea proiectului de investiții

Raportor – B. Ochişor, primar

  1. Cu privire la modificarea categoriei  de destinaţie a unui teren  proprietate  publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea

Raportor – D. Covali, specialist principal

  1. Cu privire la  desemnarea evaluatorului performanţelor profesionale

Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local

  1. Cu privire la aprobarea programului de acordare a concediilor de odihnă  pentru anul 2021

Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local.

  1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului comunal Ivancea pentru  anul 2021 şi  I trimestrul al  anului 2021.

Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local