×

Proiectul de Decizie al consiliului local Ivancea “Cu privire la depunerea proiectului de investiții ”

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 11.01.2021 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a consiliului local Ivancea “Cu privire la depunerea proiectului de investiții ”.

Recomandările părţilor interesate cu privire la elaborarea proiectului menţionat pot fi expediate în adresa Primăriei comunei Ivancea situată pe adresa:s. Ivancea, str. Orheiul Vechi, nr. 1, până la data de 26ю01ю2021,  adresa electronică:  e-mail primariaivancea@mail.ru.

Documente ataşate: