×

Cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unui teren proprietate publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 11.01. 2021  consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unui teren proprietate publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea

Scopul proiectului este modificarea categoriei de destinaţie a unui teren proprietate publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea necesară pentru construcţia staţiei de epurare  în s. Ivancea.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în  conformitate cu prevederile art. 10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr. 116/ 2018, art., art.10, 36 (a), 71, 73 al Codului funciar nr. 828/1991cu modificările şi completările ulterioare,  art. 14, alin. 2, lit. e) al Legii privind Administraţia publică locală  nr 436/2006, pct. 26, 29, 34 (a) al Regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri aprobat prin  Hotărîre Guvernului R M nr. 1170/2016, poiectul Evacuarea şi epurarea apelor uzare din s. Ivancea, raionul Orhei nr. 14/2014, efectuat de SRL FLUXPROIECT,  Materialile  investigaţiilor pedologice în scopul apricierii notei de bonitate, executate de IPOT, Act cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a terenului din 31. 12. 2020, aviz sanitar nr. 74 privind repartizarea lotului de pămînt pentru construcţie din 23. 10. 2020, aviz de mediu la schimbarea destinaţiei nr. 13-11/138 din 23. 12. 2020 eliberat de Agenţia de Mediu, răspuns Agenţiei de supraveghere Tehnică nr. 2-1041/20 din 04. 11. 2020, răspuns  Institutului Naţional de Cercetări şi Proiectări „Urbanproiect”  nr. 06. -163 din 06.11.2020   Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 26.01.2021  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

Proiectul de decizie cu privire la modificarea categoriei de destinaţie a unui teren proprietate publică a uniţăţii administrativ teritorială Ivancea este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: