×

Anunțuri Convocarea Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară

În conformitate cu art. art. 16 (2, 3, 5, 6), art. 32 (1, 2, 2¹)  al Legii R. Moldova privind administraţia publică locală nr. 436 – XVI din 28 decembrie anul 2006,  primarul comunei Ivancea DISPUNE, Se convoacă Consiliul comunal Ivancea în şedinţă ordinară  pe data de 10 decembrie 2020, la ora 1000 cu următoarea ordinea de zi:

  1. Cu privire aprobarea bugetului comunal pentru anul 2021

Raportor – N. Cehovscaia, contabil –şef.

  1. Cu privire la darea deseamă funciară pentru anul 2020

Raportor – D. Covali, specialist

  1. Cu privire la aprobarea planului  de acțiuni de interes comunitar

Raportor – L. Dolghieru, viceprimar

  1. Cu privire la desemnarea evaluatorului performanţelor profesionale

Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local

  1. Cu privire la acordarea premiului anual pentru rezultatele activităţii în  anul 2019

Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local

  1. Cu privire la aprobarea programului de acordare a concediilor de odihnă pentru anul 2021

Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local

  1. Cu privire la aprobarea Programului de activitate a Consiliului comunal Ivancea pentru anul 2021 şi  I trimestrul al  anului 2021.

Raportor – N. Covali, secretar al consiliului local