×

Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 15.11.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie “Cu privire la aprobarea bugetului local Ivancea pentru anul 2021 în prima lectură”

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 15.11.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului local Ivancea “Cu privire la aprobarea bugetului local Ivancea pentru anul 2021 în prima lectură”.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie este elaborarea bugetului local Ivancea conform prevederilor legale, în baza clasificației bugetare și a metodologiei bugetare aprobate de Ministerul Finanțelor.

Prevederile de bază ale proiectului sînt:  În prima lectură se audiază raportul autorității executive respective privind proiectul bugetului local și se aprobă indicatorii generali ai bugetului: veniturile și cheltuielile, soldul bugetar și sursele de finanțare; temeiul art. 14, alin.2, lit.n) a Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu prevederile art. 24, 47, alin.2, art. 55 al Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, art. 20, 21, alin 4, lit. a)  Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, setul metodologic privind elaborarea și modificarea bugetului, aprobat prin ordin Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015,examinând  proiectul bugetului local Ivancea.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 01.12.2020 pe adresa electronică:  e-mail primariaivancea@mail.ru

 la nr. de telefon 0235 43 249

Proiectul deciziei “Cu privire la aprobarea bugetului local Ivancea pentru anul 2021 în prima lectură sînt disponibile pe pagina web oficială www.ivanceai.md. sau la sediul Primariei comunei Ivancea situat pe adresa s. Ivancea, str. Orheiul Vechi, nr. 1.

Documentele atașate: