×

Cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2020

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 10. 11. 2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la  modificarea bugetului local pe anul 2020

 Scopul proiectului este ajustarea bugetului local pentru necesitățile la zi  a comunei Ivancea,      în conformitate cu art.10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, art. 14 alin.2, lit. n) al Legii R. Moldova privind Administraţia publică locală nr.  436 –XVI din 28. 12. 2006, art.28 alin.2, lit. a) al Legii R. Moldova privind finanţele publice, nr. 397 din 16 octombrie 2003.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 24. 11. 2020  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-249

Proiectul de decizie cu privire la  modificarea bugetului local pe anul 2020 este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: