×

Cu privire la activitatea serviciilor publice de gospodărie comunală (de alimentare cu apă, de salubrizare și înverzire a localităților)

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază, începând cu data de 11.11.2020   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la activitatea serviciilor publice de gospodărie

 comunală (de alimentare cu apă, de salubrizare și înverzire a localităților)

Scopul proiectului este asigurarea bunei funcționări a serviciilor publice de gospodărie comunală din cadrul Administrației publice locale Ivancea

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în  conformitate cu art. 14, alin. (2), lit. z) al Legii Republicii Moldova privind Administraţia publică locală nr. 436/2006.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 25.11.2020  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

Proiectul prenotat de decizie este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate:

Proiectul Deciziei