×

Cu privire la aprobarea Regulamentului şi a statelor de personal pentru serviciile publice de gospodărie comunală din cadrul Administrației publice locale Ivancea

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 03.11.2020   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la aprobarea Regulamentului şi statele de personal pentru serviciile publice de gospodărie comunală din cadrul Administrației publice locale Ivancea

Scopul proiectului este asigurarea bunei funcționări a serviciilor publice de gospodărie comunală din cadrul Administrației publice locale Ivancea

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în  conformitate cu art. 14 alin. 2, lit. l), alin. 3   al  Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, Codului Muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003, Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 18.11.2020  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

Proiectul prenotat de decizie este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate:

Proiectul Deciziei