×

Cu privire la inițierea înregistrării primare masive a bunurilor imobile amplasate pe teritoriul comunei Ivancea

Autoritatea executivă a Consiliului comunei Ivancea iniţiază începând cu data de 05. 10. 2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunei Ivanceai cu privire la inițierea înregistrării primare masive a bunurilor imobile amplasate pe teritoriul comunei Ivancea.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie a fost impusă ca urmare a solicitării de a întreprinde de către Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea a anumitor acțiuni pentru realizarea înregistrării primare masive a bunurilor imobile amplasate pe teritoriul  comunei Ivancea în cadrul Proiectului Înregistrarea și Evaluarea Funciară, implementat de Agenția Servicii Publice cu suportul Băncii Mondiale în perioada anilor 2019-2023.

Proiectul de decizie a fost întocmit ca urmare a înștiințării nr. 11-03/13158/2020 din 14.07.2020 parvenită din partea Agenția Servicii Publice privind inițierea  înregistrării primare masive a bunurilor imobile amplasate pe teritoriul  comunei Ivancea.

Beneficiar ai proiectului de decizie este autoritatea publică locală.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data de 20.10.2020 inclusiv, pe adresa electronica primariaivancea@mail.ru la nr. de telefon 0235-43249.

Proiectul de decizie Cu privire la inițierea înregistrării primare masive a bunurilor imobile amplasate pe teritoriul comunei Ivancea este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.