×

Cu privire la modificarea bugetului local pe anul 2020

Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 22.08.2020 consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea cu privire la  modificarea bugetului local pe anul 2020

 Scopul proiectului este ajustarea bugetului local pentru necesitățile la zi  a comunei Ivancea.

Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în  contextul realizării  etapei a IV-a și a V-a a proiectului „Evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Ivancea”, a proiectului pentru gazificare și cel al iluminării stradale din s. Ivancea, în conformitate cu art.10, 118-126 din Codul Administrativ al Republicii Moldova nr.116 din 19.07.2018, art. 14 alin.2, lit. n) al Legii R. Moldova privind Administraţia publică locală nr.  436 –XVI din 28. 12. 2006, art.28 alin.2, lit. a) al Legii R. Moldova privind finanţele publice, nr. 397 din 16 octombrie 2003.

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 06.09.2020  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

Proiectul de decizie cu privire la  modificarea bugetului local pe anul 2020 este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: