×

Cu privire acceptarea dării în locațiune a activelor neutilizate de administrația publică locală a comunei Ivancea

      Autoritatea executivă a Consiliului local Ivancea inițiază începând cu data de 09.07.2020   consultarea publică a procedurii de elaborare a proiectului de Decizie a Consiliului comunal Ivancea ­cu privire acceptarea dării în locațiune a activelor neutilizate

de administrația publică locală a comunei Ivancea

     Scopul proiectului este utilizarea rațională a activelor neutilizate din gestiunea administrației publice locale a comunei Ivancea, luând în consideraţie demersul șefului instituției de educație timpurie din s. Ivancea, dnei N. Gaşper.

     Necesitatea elaborării și adoptării proiectului de decizie a fost impusă în temeiul art.10, 118-126 al Codului Administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, art.3, art.14, alin. (2), lit.b), art. 77, alin. 2 al Legii privind administrația publică locală nr.436/2006, art. 2, art. 5, lit.b), art. 9, alin.(1), alin.(2), lit. h) ale Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice; art. 146, alin. 5 din Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152/2014, art.art.8-13, art. 15 ale Legii nr. 239/2008 privind transparența procesului decizional; pct.2, pct.8, pct.10, alin.2, pct.11, pct.13, ale Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 483/2008; pct.1, pct.7 ale Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.136/2009, în baza demersului șefului instituției de educație timpurie din s. Ivancea, dnei N. Gaşper.

     Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate până pe data 24.07.2020  pe adresa electronică: primariaivancea20@gmail.com, tel.0235-43-236

     Proiectul de decizie ­cu privire acceptarea dării în locațiune a activelor neutilizate de administrația publică locală a comunei Ivancea este disponibil pe pagina web oficială ivancea.md sau la sediul primăriei comunei Ivancea.

Documente ataşate: